De vastgoedadviseur signaleert dat vooral beleggers belangstelling hebben in het huidige aanbod huurwoningen. Redenen zijn de verwachte daling van de kapitaalmarktrente, de stijging van de koopprijzen en de duidelijkheid over de marktregulering.  

Als deze trend doorzet, dan verwacht Capital Value dat het transactievolume in 2024 hoger uitvalt dan vorig jaar. 

Punt van zorg blijft de realisatie van nieuwe huurwoningen. Uit de cijfers van de vastgoedadviseur blijkt dat slechts 1.260 nieuwe huurwoningen werden verkocht dit eerste kwartaal, terwijl dit jaar minstens 30.000 woningen moeten worden gebouwd.  

Het aantal bouwvergunningen voor januari is in tien jaar niet zo laag geweest. Zonder stimulerende maatregelen is het risico volgens de vastgoedadviseur dat dit jaar wordt afgestevend op een nieuw dieptepunt met 50.000 vergunningen, als het huidige uitgiftetempo wordt aangehouden. 

In dit geval loopt het huurwoningtekort verder op naar 450.000 woningen.  

Thijs Konijnendijk, Head of Research bij Capital Value, benadrukt de noodzaak dat overheden komen met een integrale, langetermijnvisie voor zowel marktpartijen als corporaties.  

'We zien koop- en huurprijzen van woningen stijgen door de enorme schaarste en hoge rente, terwijl de partijen die kunnen voorzien in betaalbare huurwoningen de grootste moeite hebben om nieuwbouw te realiseren.'

Stimulans nieuwbouwmarkt hard nodig  

Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt komt met 700 miljoen euro in het eerste kwartaal even hoog uit als het eerste kwartaal van 2023.  

Opvallend is dat met name particuliere beleggers huurwoningen hebben gekocht, waardoor hun aandeel is gestegen naar 40 procent van het totale volume, tegenover 31 procent in 2023.  

Dit komt voornamelijk door de 'uitpondstrategie', waarbij beleggers inzetten op het verschil tussen de leegwaarde en de marktwaarde van verhuurde woningen.  

Ook institutionele beleggers hebben hun aandeel vergroot naar 29 procent van het totaal (25 procent in 2023). Corporaties waren minder actief met een aandeel van 23 procent. 

Ondanks de verwachte daling van de kapitaalmarktrente en meer duidelijkheid rondom de Wet betaalbare huur, blijft volgens de vastgoedadviseur een stimulans voor de nieuwbouwmarkt noodzakelijk.  

Maatregelen als een doorbouwfaciliteit of een Middenhuurfonds met gunstige leenvoorwaarden voor corporaties en beleggers kunnen hierbij helpen, aldus Capital Value.  

Lagere overdrachtsbelasting en langdurige duidelijkheid over regelgeving zijn daarnaast essentieel voor (inter)nationale beleggers om te investeren in de Nederlandse woningmarkt. Intensievere samenwerking tussen marktpartijen en overheid, versnelde vergunningsprocedures en meer haalbaarheid van projecten zijn ook cruciaal.