Het leegstandsregister moet de gemeente een beter beeld geven van de leegstand. Op basis van de data kunnen dan gerichte maatregelen genomen worden en kan de beschikbaarheid van de woonruimte worden vergroot.  

Mocht een eigenaar de melding niet willen maken of niet meewerken aan het terugdringen ervan, dan kan de gemeente handhaven met verschillende instrumenten, zoals een boete van 10.300 euro voor professionele verhuurders. Ook kan de gemeente huurders aandragen bij de verhuurder, waarmee dan een huurcontract moet worden getekend, staat in de ‘Concept Leegstandsverordening’ van de gemeente 

Het is belangrijk dat alle mogelijkheden worden aangegrepen om leegstand tegen te gaan, zegt Paul Smeulders, wethouder Wonen. 

‘Er is een wooncrisis in onze stad. Studenten wonen nog bij hun ouders, gescheiden koppels kunnen onafhankelijk geen woning vinden en ook het aantal statushouders dat geen woning heeft blijft groeien. Deze leegstandsverordening is een belangrijk middel om mensen een eigen woning te geven’, aldus Smeulders. 

In 2022 stonden in Arnhem zo'n 520 huizen méér dan een jaar lang leeg, dit is 2 procent van alle woningen in de gemeente. In de gehele provincie Gelderland ging dit om 5030 woningen, staat in data van het CBS. 

De verordening ligt nu nog ter inzage voor het publiek. Vervolgens gaat het naar de gemeenteraad. Zij namen een paar jaar geleden al een motie aan over de invoering van een leegstandsverordening. 

Arnhem is niet de eerste gemeente met een leegstandsverordening. Onder meer Amsterdam, Utrecht en Almelo gingen de Gelderse gemeente voor. De VNG stelt sinds 2020 een model-leegstandsverordening ter beschikking.