Met het investeringsfonds komt 22 miljoen euro beschikbaar voor onder andere innovatieve startups en academische spin-offs op het gebied van technologie. Het doel is om deze ondernemers te helpen met het snel op de markt brengen van hun innovaties. UNIIQ biedt ondernemers het startkapitaal en helpt ze de meest risicovolle fase – van concept tot bedrijf – te overbruggen.

Groeifase

UNIIQ helpt ondernemers die hun veelbelovende technologie op de markt willen brengen. Juist deze fase, van concept naar bedrijf, is risicovol. Technologie kan immers kansrijk zijn, maar dit is niet vanzelfsprekend. Met UNIIQ wordt geïnvesteerd in de groeifase van startups. Volgens Paul Althuis, directeur Valorisation Centre TU Delft, is het voor academische startups lastig om startkapitaal te krijgen om hun plan te realiseren. Het fonds dicht deze financieringskloof.

Samenwerking

UNIIQ is een samenwerking van drie universiteiten en een regionale ontwikkelingsmaatschappij. De universiteiten leveren de technologische kennis; InnovationQuarter brengt kennis van de markt én een groot netwerk van mogelijke investeerders in. Dit consortium zorgt ervoor dat de doelstelling van UNIIQ nog beter kan worden verwezenlijkt. Met de combinatie van expertise kunnen technologische innovaties sneller worden vermarkt.