In de Woondeal Limburg is afgesproken dat er in Limburg 26.550 woningen gebouwd worden tot en met 2030. Daarnaast heeft Limburg een ambitie voor 20.000 woningen extra. Limburg heeft aan het Rijk aangegeven dat het Limburgs bod met 3000 opgehoogd kan worden. De zogeheten herijking van de Woondeal en die ambities omarmt het Rijk. 

‘Het krimpdenken is écht verleden tijd is. De focus heeft te lang op de Randstad gelegen, terwijl juist in Limburg kansen liggen. Samen gaan we vol voor Limburg als groeiregio’, zegt gedeputeerde Theuns. 

In Limburg heeft de focus lang op krimp gelegen, maar dat is volgens minister De Jonge niet terecht. Hij is daarom blij dat er een omslag is gekomen in het denken in de provincie. ‘Limburg groeit en moet ook groeien, want hiermee wint Limburg op alle fronten. Limburg heeft potentie.’ 

De Jonge is al langer op zoek naar locaties waar relatief snel woningen kunnen worden gebouwd. Bij stations speelt versnipperd eigendom minder een rol, omdat ProRail en NS veel gronden in bezit hebben. Ook is er minder infrastructuur voor bereikbaarheid van de nieuwe woongebieden nodig. 

Over woningbouw rondom Limburgse stations wordt al langer gesproken. Zo ligt er in Maastricht een initiatief van architect Jo Coenen en econoom Luc Soete om het station ondergronds aan te leggen. Ook wordt er al langer gesproken om de spoorzone in Maastricht aan te pakken en verschijnen er maquettes met daarop woongebouwen naast het spoor.

Heerlen is al verder. Daar staat het grote gebouw van het Maankwartier pal naast de sporen en het station. In Limburg hebben verder Venlo, Weert, Sittard en Roermond een intercitystation. 

Vorig jaar oktober werd bekend dat Zuid-Limburg in beeld is voor grootschalige woningbouw. De Jonge noemde de regio als zoekgebied in de Contourennota, maar de plannen zijn nog niet uitgewerkt.