Het kabinet wil 212 miljoen euro uitgeven voor het voortzetten van de renteloze leningen in het Warmtefonds voor huishoudens met een inkomen tot 60.000 euro in 2025. Verder moet er 450 miljoen euro gaan naar het Nationaal Isolatieprogramma in 2025 en 2026 voor de lokale aanpak door gemeenten. 

Ook staat 167 miljoen euro op de rol voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed zoals scholen en zorgcentra. Het geld is bedoeld voor het versterken van financieringsopties, ondersteuning en subsidies. 

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, via de Warmtenet Investeringssubsidie WiS (973 miljoen euro) en een Waarborgfonds voor warmtenetten (ruim 200 miljoen euro).  

Tot slot is er ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor het verder ondersteunen van biobased bouwen. Het demissionaire kabinet reserveert voor de jaren 2027-2030 nog eens 1,8 miljard euro, met name voor ISDE: ‘Subsidie voor verduurzaming van uw woning’. 

Financiering van amendementen

In de Voorjaarsnota maakt het kabinet ook geld vrij voor de financiering van amendementen. Zo wordt de stimuleringsmiddelen woningcoöperaties aangevuld met 30 miljoen euro, vanwege het amendement Beckerman c.s. en wordt de studentenwoningenstartbouwimpuls met 20 miljoen euro vanuit de woningbouwimpuls gevoed.

Niet alle amendementen krijgen navolging. Zo is de gewenste 175 miljoen euro voor een doorbouwgarantie volgens het kabinet te risicovol en is het bedrag onvoldoende om de woningbouwproductie effectief te steunen. Het ministerie van BZK onderzoekt een alternatief. 

Om woningbouwdoelstellingen te realiseren acht BZK het noodzakel?k om de directie woningbouw uit te breiden. Daarvoor wordt 40 miljoen euro van de woningbouwimpuls ingezet voor meerjarig 60 FTE. Het R?k neemt meer regie op de volkshuisvesting en hiervoor moet zowel beleid ontwikkeld als woningen gerealiseerd worden.  

Formerende partijen

Definitieve besluitvorming vindt plaats bij behandeling van de Voorjaarsnota 2024 en de begroting van EZK in de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de formerende fracties PVV, BBB, NCS en VVD nog flink willen sleutelen aan de begroting. 

Zo gaf de PVV eerder al aan niets te zien in warmtenetten. De partij van Wilders is verbaasd over de hoge subsidies die nodig zijn voor de financiering van veel warmtenetten.