Er werden handtekeningen gezet onder contracten voor 7.000 nieuwbouwwoningen, ruim het dubbele aantal van 2023 in dezelfde periode. Ook gingen 29.500 bestaande koopwoningen in andere handen over. Opmerkelijk, zegt Lana Gerssen, makelaar en voorzitter NVM-vakgroep Wonen. ‘Het eerste kwartaal van het jaar is traditioneel altijd wat rustiger qua verkopen en interesse.’ 

Er kwamen meer mensen op kijkdagen af en het aantal biedingen bleek hoger. De gemiddelde prijs van een bestaande woning was in het eerste kwartaal 432.000 euro, een toename van 9 procent vergeleken met vorig jaar. Ten opzicht van het laatste kwartaal van 2023 zijn de prijzen ongeveer gelijk gebleven.  

‘Dat bevestigt het gestegen vertrouwen onder woningkopers. De licht dalende rente in combinatie met flink gestegen lonen helpen daarbij, want dat vergroot de leencapaciteit’, zegt Gerssen. 

Zorgen over toenemende vraag 

‘Tegelijk is het een zorgpunt voor ons. Door de grote én toenemende vraag in de markt droogt het woningaanbod namelijk op. We zien nu dat kopers weer vaker en meer overbieden en dat daarmee de prijzen gaan stijgen. Het aantal verkopen blijft achter, omdat er te weinig woningen te koop worden gezet.’ 

Om de stokkende doorstroming op gang te krijgen pleit de NVM ervoor om beter gebruik te maken van de bestaande voorraad, door transformatie of bijvoorbeeld woningsplitsing. ‘We weten uit ervaring dat alleen dan de noodzakelijke doorstroming op gang komt.’ 

Ook moet meer en passender worden gebouwd, zegt Chris van Zantwijk, makelaar en vicevoorzitter NVM-vakgroep Wonen. ‘Hoewel de resultaten van de politieke focus op betaalbare nieuwbouw zichtbaar worden, is dat volstrekt onvoldoende om de krapte op de bestaande woningmarkt op te vangen.’ 

Overheid kan barrières weghalen 

De overheid en financiële instellingen kunnen helpen door barrières weg te halen, zegt Van Zantwijk. ‘Door alle voorwaarden en eisen zien we dat de ontwikkeling van nieuwbouw verstrikt raakt in een woud van regelgeving’, aldus de makelaar.  

‘De dichtgemetselde regelgeving op het niveau van rijk, provincie en gemeente veroorzaakt namelijk vertraging en terughoudendheid bij investeerders. Terwijl die investeerders juist hard nodig zijn om de nieuwbouw te ontwikkelen. Een langjarig en consistent vergunnings- en financieel beleid helpt om meer en vlot te bouwen. De vraag is er. Nu het aanbod nog.’