‘Het is ons gelukt door al in een vroeg stadium kennis op te doen en in 2023, samen met het stedenbouwkundige bureau BügelHajema, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te testen’, laat wethouder Simco Kruijer weten aan Stadszaken. 

‘We wilden graag weten hoe de toenmalige omgevingsvisie van Schagen er in het DSO uit zou zien. Ook wilden wij ontdekken hoe het is om samen te werken met een extern adviesbureau onder de nieuwe standaarden die gelden voor omgevingsvisies.’ 

Voor de komst van de Omgevingswet was het gebruikelijk dat een adviesbureau een bestand opleverde voor een visie of een plan, om het daarna over te hevelen naar ‘ruimtelijkeplannen.nl’, de voorloper van het DSO.  

‘Nu moet alles eerst in de gemeentelijke programmatuur komen om te kunnen publiceren in het DSO.’ Dat lukte Schagen in december in de pre-omgeving van het DSO. ‘Doordat we een wijziging van de visie ter inzage wilden leggen, moesten we deze testfase doorzetten naar de productie-omgeving.’ 

Conformeren aan DSO-stramien 

Schagen moest daarvoor wel eerst de visie opstellen in een format dat wordt geaccepteerd door de DSO. De visie was in 2021 al vastgesteld na een uitgebreid participatietraject, maar als webpagina waar bezoekers via een kaart interactief doorheen konden klikken. 

Nadat het stramien van de visie was aangepast voor het DSO, verliep het uploaden heel soepel, zegt Kruijer. ‘De eerste wijziging die daar heel snel op volgde, liep wat minder soepel. Een uitdaging was de combinatie van de hoeveelheid afbeeldingen en de bestandsgrootte per stuk.’ 

'Samen met onze softwareleverancier en met wat externe hulp vanuit LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen) is dit uiteindelijk ook gelukt.’ 

Ombouwen visie kost tijd 

Kruijer zegt dat gemeenten er goed aan doen om ruim de tijd te nemen voor het ombouwen van de oude visie in een nieuwe visie, of voor het opstellen van een volledig nieuwe visie. ‘Het neemt meer tijd in beslag dan je denkt. Het is toch een kwestie van het wiel uitvinden. Niemand heeft ervaring, dus het is een zaak van trial-and-error.’ 

Daarbij is het belangrijk volgens Kruijer om mensen van verschillende disciplines mee te nemen. ‘Vergeet vooral de geo-specialisten niet.’ Ook is het nuttig om kennis op te doen middels de IPLO en ADS-sessies. 

‘De eerste keer iets plaatsen is één, maar zorg dat je gaat vastleggen hoe je wijzigingen wilt doorvoeren: met of zonder externe bureaus, wie is verantwoordelijk waarvoor, et cetera. Het hoeft geen doel te zijn om het ineens perfect doen.’