'Wij willen geen kernen zonder levendig centrum', zegt VVD-fractielid Ton Serlie in het Dagblad van het Noorden. Daarmee tekent zich in de provincie een politieke meerderheid af tegen het omstreden plan en lijkt de komst van het outlet center van de baan.

De provinciale VVD gaat hiermee in tegen het standpunt van de VVD Assen. De gemeenteraad in Assen stemde eerder in met de komst van het FOC. De provinciale politiek moest het verlossende antwoord geven. De VVD was eerst voorstander, maar heeft een draai gemaakt. Waar eerst de vrijheid van de ondernemer voorop stond, vindt de partij nu het belang van een levendige binnenstad toch groter.

Laddertwist

Mogelijk heeft druk van buitenaf de partij van mening doen keren. De komst van het FOC bij Assen is controversieel en leidde tot een stevig twist tussen de Asser Binnenstadsvereniging en de gemeente, die zich mét de commissaris van de koning uitsprak vóór de komst van het outletcenter. 

Drie onderzoeksbureaus (CityWorks, B@S Consultants en Strabo) die in opdracht van de gemeente en de provincie de planologische haalbaarheid onderzochten, spraken eind vorig jaar de verwachting uit dat het FOC de toets van de Ladder van duurzame verstedelijking kan doorstaan, ondanks een door hen berekende groei van de winkelleegstand van 11,4% nu tot maximaal 12,1% als gevolg van de komst van het outletcenter.

De Binnenstadsvereniging was het met die ‘optimistische schatting’ oneens en heeft in contra-expertise laten uitvoeren door een ander bureau. De discussie speelde zich vooral af ronde de vraag of er een 'regionale behoefte' kan worden aangetoond.

Een eventuele gang naar bestuursrechter lijkt nu afgewend.

Meer achtergronden rondom het FOC Assen leest u in bijgevoegd artikel dat eerder in vakblad BT verscheen.