De nieuwe wet van minister Jetten zorgt ervoor dat het tarief voor warmte alleen gebaseerd is op de ware kosten die een warmtebedrijf maakt. Zodra warmte goedkoper is dan gas, profiteren de inwoners ervan. ‘Een uitstekend voorstel voor warmtenetten die niet in publieke handen zijn’, aldus Van Essen.  

Het gaat zeker helpen voor de afnemers van de vier warmtenetten in de stad die worden uitgebaat door Ennatuurlijk. Maar voor de inwoners van de Zandweerd in Deventer is de wet niet nodig. Het warmtenet daar is namelijk eigendom van de gemeente.  

De gemeenteraad besloot daar vorig jaar toe nadat beoogd warmteleverancier, realisator en exploitant Ennatuurlijk zich in december 2022 had teruggetrokken. 

Daarmee was het warmtenet in de wijk niet langer gebonden aan mogelijke winsten die door de deelnemende partijen behaald moeten worden. Dat heeft veel voordelen, zegt wethouder Jaimi van Essen. 

Betaalbaarheid is, naast het aardgasvrij maken van woningen, een van de hoofddoelstellingen.

‘Wij willen zoveel mogelijk inwoners van Deventer de gelegenheid bieden om warmte als energiebron in te zetten. Betaalbaarheid is dan, naast het aardgasvrij maken van woningen, een van de hoofddoelstellingen.’ 

De gemeente stuurt daarom op lage kosten en tarieven. Die zijn volgens de stad aanzienlijk lager, tot wel 15 procent, dan andere warmtenetten in Nederland. ‘Hoe meer woningen meedoen, hoe rendabeler een warmtenet wordt.’ 

Warmtenet is individueel

Het warmtenet in de wijk Zandweerd is individueel. Dat betekent dat iedereen betaalt voor zijn eigen energieverbruik en niet voor het verbruik van de buren. ‘Door zowel corporatiewoningen als koopwoningen aan te sluiten, maken we zo warmte voor iedereen duurzaam en betaalbaar.’  

De gemeente kreeg voor de realisatie een subsidie van het Nationaal Groeifonds van 13 miljoen euro. Daarvoor moeten ook andere wijken aan kunnen sluiten en moet het tarief voor bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook de provincie Overijssel ondersteunt het warmtenet financieel. 

Die zak geld maakt veel mogelijk, maar is die ook beschikbaar voor andere gemeenten? Jazeker, zegt Van Essen. ‘Er is onder meer de Warmtenu-subsidie met 150 miljoen euro in kas.’ Daar kunnen andere gemeenten ook aanspraak op maken, aldus de Deventer wethouder. 

Warmtebron is rioolwaterzuiveringsinstallatie 

De bron voor het laagtemperatuur warmtenet is de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rzi) van waterschap Drents Overijsselse Delta. 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie die 15-20 graden warmte levert aan de wijk. Foto: Stadszaken

Deze installatie ligt vlak bij de wijk Zandweerd. Met gezamenlijke warmtepompen wordt het water op temperatuur gehouden. 

Door deze constructie te kiezen, loopt de gemeente geen risico in levering. Ook is het financieel betrouwbaar, zegt de gemeente.  ‘We hebben de plannen financieel en technisch met een second en third opinion laten doorrekenen.’ Conclusie is dat het kan. 

Wel waarschuwt hij dat het zelf aanleggen, beheren en exploiteren van een warmtenet behoorlijk complex is. ‘Je zult als gemeente echt je nek moeten uitsteken, zoals wij hier in Deventer hebben gedaan en nog doen.’ 

Duizend corporatiewoningen erbij 

Het publieke Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer telt inmiddels 215 aangesloten woningen. Doel is 2200 woningen, maar de stad voegt steeds een groep woningen toe.  Onlangs nam het college van B en W een besluit dat kan leiden tot de volgende 159 aansluitingen. 

Volgende stap zijn aansluitcontracten met corporaties. Het gaat daarbij om zo’n duizend woningen. Dat contract wordt binnen enkele weken getekend, zegt de wethouder. Dan moet de gemeenteraad er nog een oordeel over vellen. 

Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de woningcorporaties Ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta, Enpuls, dochter van netwerkbedrijf Enexis, en de provincie Overijssel.  

Woensdagmiddag praat de Tweede Kamer over de wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Amsterdam wil Rijksgeld voor lage tarieven

Naar aanleiding daarvan stuurden gemeente Amsterdam, exploitant Vattenfall en woningbouwcorporaties een brief naar de Tweede Kamer. Die partijen liggen al langer overhoop met elkaar vanwege de tarieven. Die zouden te hoog zijn voor de huurders.

Strekking van de brief is dan ook, dat naast de tariefstijging voor huishoudens ook het plotselinge voorstel rondom de landelijke tariefregulering (Nota van Wijziging) de financiële gezondheid van warmtebedrijven direct raakt. 

‘Als de Rijksoverheid niet komt tot structurele oplossingen in de tariefstelling voor warmtelevering en financiële zekerheid voor de warmtebedrijven en woningcorporaties, is langdurige financiële steun nodig voor huishoudens met een laag inkomen die zijn aangesloten op een warmtenetwerk. Hiervoor ontbreken bij de gemeente ook de middelen.’