‘Als de raad ervoor kiest om de grond terug te kopen, dan komt daarmee een einde aan een lange periode van geschillen. Bovendien kan de gemeente dan zelfstandig bepalen wat er in de toekomst met het Hortusterrein gebeurt’, aldus B en W in de raadsbrief (pdf). 

‘Wij hebben dan als college de ruimte om de raad een voorstel voor te leggen om het plan voor Hortus uit 2018 al dan niet aan te passen. Als de gemeente de grond terugkoopt, kan de woningbouw in Hortus eenvoudiger worden uitgebreid en gerealiseerd worden. 

Onderdeel van het geschil was het aantal te bouwen woningen. Bij de overeenkomst met de marktpartijen in 2018 was uitgegaan van 660 huizen, maar de gemeenteraad van Almere wilde onderzoeken of er veel meer huizen mogelijk zouden zijn. 

Een ander pijnpunt was dat volgens de gemeente de uiteindelijke uitvoering van de plannen niet volgens afspraken was. 'Voorbeelden van dat laatste zijn de verhouding tussen appartementen en grondgebonden woningen, het mobiliteitsconcept en het lage percentage onbebouwde kavels.’ 

Laagbouw of hoogbouw 

De ontwikkelaars, vastgoedbeheerder Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer, die zich hadden verenigd in Weerwater CV, hadden gerekend op voornamelijk laagbouw. Daarvoor is de infrastructuur ook al gereed, zei Peter Klevering, directeur gebiedsontwikkeling van Dura Vermeer begin vorig jaar. 

‘We zullen dan meer moeten kiezen voor gestapelde bouw, wat niet onze voorkeur heeft. Bovendien is dat duurder wat een groot verlies betekent voor ons’, aldus Klevering in januari 2023 bij Almere Deze Week. 

Adviesbureaus werken aan alternatief plan 

Het college van B en W van Almere denkt dat er wel mogelijkheden zijn om meer woningen te bouwen in Hortus. Om dat mogelijk te maken, trekt Almere 51 miljoen euro uit, exclusief btw, voor de ontwikkel- en realisatierecht van het Hortusterrein. 

Daarbij komt een kleine 10 miljoen euro voor de harde weerstandsvermogen van het grondbedrijf. ‘Belangrijk is dat we verwachten dat we de extra reservering op termijn weer terugverdienen door de bouwgronden via tenders te verkopen.’ 

Andere financiële gevolgen houdt het stadsbestuur geheim, voor het geval de koop niet doorgaat. 

De gemeente heeft al stappen gezet voor de ontwikkeling van het Hortusterrein en nam daarvoor twee jaar geleden adviesbureau BVR en landschapsarchitect ZUS al in de arm. 

Als de gemeenteraad niet akkoord gaat met het terugkoopvoorstel, verwacht de gemeente dat Weerwater een al ingezette rechtszaak zal doorzetten.