In Amsterdam zijn de fietspaden druk en smal en zijn er grote verschillen in snelheid. Inhalen is op deze fietspaden moeilijk, stelt de stad, maar vanwege de grote verschillen in snelheid is de behoefte om in te halen juist groot. Dat zorgt voor een gevoel van onveiligheid en meer onveilige situaties, aldus de gemeente. 

Tijdens de proef blijven fietsers met snelheden tot 20 km per uur op het fietspad. De adviessnelheid op het fietspad is ook maximaal 20 km per uur. Als harder gefietst wordt, door bijvoorbeeld het gebruik van een e-bike, mag de fietser naar de rijbaan. Daar is voor alle weggebruikers de maximumsnelheid 30 km per uur. Waarbij geldt dat e-bikes tot maximaal 25 kilometer per uur trapondersteuning mogen bieden. 

Met blauwe markeringen, borden en verkeersicoontjes op en langs het fietspad en de rijbaan worden de nieuwe verkeersregels aangegeven.  

De locatie voor de proef is gekozen, vanwege alle aanwezige kenmerken die nodig zijn voor de proef: er zijn smalle fietspaden, het is druk en krap en op de rijbaan geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. 

Tijdens het experiment houdt de gemeente in de gaten hoe het auto- en fietsverkeer mengt op de rijbaan. Ook wordt er gemeten hoeveel fietsers op de rijbaan fietsen en of het fietspad rustiger wordt. Fietsers worden ook gevraagd naar hun ervaringen via straatinterviews. Alle weggebruikers kunnen online een vragenlijst invullen.  

Als de proef onverwachts onveilige situaties oplevert, zegt de gemeente snel in te grijpen. 

Kennisplatform CROW juicht dit soort initiatieven toe. 'Zolang voor alle weggebruikers maar duidelijk is wat de bedoeling is’, zegt de woordvoerder van CROW.  

Ze duidt daarmee vooral op eventuele verkeersborden die aangeven waar de snelle fietser de weg op en af kan. De fietser moet die direct kunnen begrijpen. Ook benadrukte ze het belang van een goede voor- en nameting en evaluatie, waarbij de stem van alle weggebruikers wordt meegenomen. ‘Dan is het heel waardevol’.