Net als andere jaren voert Amsterdam de lijst aan van de meest aantrekkelijke woongemeenten van Nederland, zo bleek vandaag uit het onderzoek van de Atlas voor Gemeenten. Dat was tien jaar geleden ook al zo. Binnen de top 10 veranderde wel het één en ander. Zo verdrong Nijmegen Amersfoort en steeg Dordrecht van plaats 30 in 2006 naar plaats 14. Andere stijgers zijn Eindhoven, Nijmegen en Enschede. Emmen, Hilversum, Delft en Oss zijn de grote verliezers van de ranking.

De Atlas schrijft: ‘In de top-10 van grootste stijgers staan vooral steden die de laatste jaren flink hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun binnenstad’. Is een aantrekkelijkheid dan te koop? Is het zo dat mensen het liefst wonen in een stad waar veel geld wordt gestoken in een kwalitatief hoogwaardige binnenstad? We vroegen het Cees Jan Pen, Lector van Fontys Hogescholen.

Amsterdam voert wederom de lijst aan. Andere rankings tonen aan dat het tevens de onveiligste gemeente van ons land is. Hoe kan de onveiligste stad, steevast de aantrekkelijkste woonstad zijn?

‘Eigenlijk zou je Amsterdam uit moeten sluiten van een onderzoek als dit, want onze hoofdstad behoort tot de buitencategorie. Het heeft ondanks alle berichtgeving over te grote drukte eigenlijk alles wat een aantrekkelijke stad moet hebben: een historische binnenstad, een hoogwaardig cultureel programma, veel evenementen, diverse woonmilieus, erfgoed, historie, imago en ga zo maar door. Daar komt bij dat de economische kracht van de metropoolregio Amsterdam met luchthaven Schiphol en de haven groot is. Mensen volgen ook waar veel banen zitten. Sociaal-economisch gaat het gewoon goed. Het beeld van Amsterdam voldoet volledig aan het proefschrift De Aantrekkelijke Stad van Gerard Marlet (directeur Atlas voor gemeenten) zelf. Daarbij komt dat in de regio een sterke stad en omgeving als Haarlem ligt, de zee nabij is en Amsterdam ook langzaam profiteert van de herboren kracht van de Zaanstreek met het recente opgeleverde nieuwe hart.

Grootste stijgers in de lijst zijn volgens de Atlas de steden die de laatste jaren flink hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun binnenstad. Is aantrekkelijkheid te koop?

‘Elke stad en ieder dorp heeft een kloppend hart nodig, anders stel je niets voor. Dat gaat niet alleen over retail, maar vereist een bredere blik. Een oplossing voor de retailcrisis, kan ook worden gevonden in andere functies en wonen in het bijzonder.  Er moeten vooral harde keuzes worden gemaakt. Bouw niet vanuit woningnoodangst je groene weides in rap tempo vol, terwijl de binnenstad een forse impuls kan krijgen door leegstaande (winkel)panden te transformeren. Faciliteer de trek naar de steden éérst in je hart.’

'De aantrekkelijkheid van je gemeente kan je versterken, mits je keuzes maakt'

Pen vervolgt: ‘De aanwezigheid van historie en monumentaal erfgoed is natuurlijk een pre voor een aantrekkelijk klimaat, maar niet per sé noodzakelijk. Kijk naar Eindhoven. Die stad laat zien dat je door het organiseren van evenementen, het inzetten op horeca en door slimme marketing ook leuk en verrassend kan zijn tijdens de donkere dagen. Hier geldt echt het motto: “wie niet kiest voor de binnenstad verliest woonaantrekkelijkheid”. Zie ook mijn column in het Eindhovens Dagblad. De aantrekkelijkheid van je gemeente kan je versterken, mits je keuzes maakt, je je hart koestert en je niet laat gijzelen door het retail- en woningnooddebat.’

Hebben Emmen, Hilversum, Delft en Oss hun binnenstad verwaarloosd?

‘Dat deze diverse groep zo is gedaald in de lijst heeft deels te maken met de sociaal-economische situatie waarin ze verkeren, maar ook met de lastige bereikbaarheid van Hilversum en forse ingrepen in Spoorzone Delft. Daarbij komt dat de centra van deze gemeente forse klappen hebben opgelopen door vertrek van grote ketens. Men heeft met man en macht moet werken aan snel compacter en vitaler maken van de binnenstad. Van Oss en Hilversum weet ik dat ze hard werken aan hun hart.’