Met de nieuwe verplichting zorgt de gemeente ervoor dat betaalbare koopwoningen straks alleen toegankelijk zijn voor mensen met een middeninkomen.  

‘Daarnaast kan de vergunningsplicht bijdragen aan doorstroming vanuit de sociale huur of middenhuur, wat weer goed nieuws is voor mensen die zijn aangewezen op die woningen’, zegt wethouder Dennis de Vries.   

De grens tot waar de vergunning wordt afgegeven, ligt voor eenpersoonshuishoudens op 62.191 euro en voor meerpersoonshuishoudens op 82.921 euro. 

De vergunningsplicht is een onderdeel van de aangepaste Huisvestingsverordening, die het college van B en W woensdag naar de raad stuurde. Hierin staan nog meer veranderingen: 

  • B en W stelt voor om medewerkers van de kinderopvang en de brandweer toe te voegen aan de vitale beroepen die voorrang krijgen op een sociale huurwoning en op een middenhuurwoning.  
     
  • Voorrangsregel Groot naar Beter komt voor maximaal een jaar hoger in de rangorde te staan. Deze voorrangsregel houdt in dat mensen die een sociale huurwoning van een woningcorporatie van minimaal vier kamers achterlaten, voorrang krijgen op het doorstromen naar een woning van maximaal drie kamers in dezelfde regio. De regeling moet echter wel, in de rangorde, onder de voorrangsregeling voor doorstromers blijven.   
     
  • Experimenteren met voorrangsregels, zoals voorrang aan vitale beroepen of doorstomers uit sociale huur of middenhuur, op betaalbare nieuwbouw koopwoningen. Het experiment omvat drie nieuwbouwprojecten betaalbare koop en duurt twee jaar. 

Met deze aanpassingen in de verordening moeten zoveel mogelijk Utrechters passende en betaalbare woonruimte vinden, aldus De Vries. 

Sinds 1 januari is het door aanpassing van de Huisvestingswet voor gemeenten mogelijk om bepaalde groepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouw koopwoning. Hierdoor is het verplicht stellen van een huisvestingsvergunning voor woningen met een verkoopprijs tot de 390.000 euro toegestaan.

Gemeenten bepalen zelf of zij gebruikmaken van deze mogelijkheid. Andere grote gemeenten zoals Den Haag en Amsterdam hebben alleen voor bepaalde huurwoningen een huisvestingsvergunning.