Deze plannen publiceerde het college van B en W onlangs in het beeldkwaliteitsplan Laakhavens-Hollands Spoor, opgesteld door de architecten van Juurlink+Geluk. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden dachten mee over de plannen.

Laakhavens krijgt negenduizend nieuwe woningen. Eén van die woonprojecten is Escher Gardens: twee woontorens van 156 en 165 meter hoog, vlak naast het stationsplein Hollands Spoor. De torens krijgen 1.250 woningen, kantoren en verschillende voorzieningen zoals winkels en horeca. De bouw hiervan moet volgend jaar beginnen.

Verder krijgt de wijk vooral veel ruimte voor voetgangers en groen-blauwstructuren. Momenteel is in Laakhaven 30 procent bebouwd, 57 procent verhard en slechts 13 procent vergroening en water. ‘De ambitie is om te streven naar een verhouding van 25 procent bebouwd, 20 procent verhard en 55 procent voor groen en blauw', aldus gemeente Den Haag in het beeldkwaliteitsplan.

Ook komt er een groot stadspark in het centrum van Laakhavens, bedoeld voor de nieuwe inwoners van de getransformeerde wijk. Het park moet verrijzen op de plek van de vroegere insteekhaven. In tegenstelling tot de nieuwe woontorens bij Hollands Spoor zullen de woningen rondom het park iets lager zijn.

Hoewel Laakhavens 'een Haagse buurt moet worden die klaar is voor de toekomst’, wil de gemeente wel de historie van de wijk behouden. Via het beeldkwaliteitsplan stellen zij voorwaarden voor ontwerpers en bouwers op om tijdens de transformatie rekening te houden met een mix van nieuwe en de oude industriële architectuur, zoals Station Hollands Spoor, het Laakhavenkantoor en de RAC-hallen.

Een groot deel van de transformatie moet al over zes jaar zijn afgerond, stelt wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling). Bewoners van Den Haag kunnen tot 2 mei hun mening geven op het plan.

Op basis van de bewonersinspraak kan het plan op onderdelen nog wijzigen. Daarna gaan de plannen naar de gemeenteraad om erover te oordelen. In het vierde kwartaal dit jaar wil B en W de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan aan de raad geven.

Central Innovation District 

De bouwplannen voor Laakhavens vallen onder het Central Innovation District (CID). Dit is de ruimtelijke driehoek tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het totale gebied is aangewezen als het economische hart van de stad.

In de komende jaren worden hier 20.500 nieuwe woningen en andere stedelijke voorzieningen gebouwd. Goede bereikbaarheid en voldoende groen en voorzieningen zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. 

Huidige Laakhavens, met links De Haagse Hogeschool. Foto: Hugo de Wolf / Gemeente Den Haag