De kern is flexibiliteit, benadrukte Michiel Denkers, directeur energie bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ‘Buiten de spits is er vaak nog veel ruimte die we dus efficiënter moeten benutten, daardoor komt er ruimte voor nieuwe aansluitingen.’ 

Ook Resi Becker, CEO van Essent, zei op de Actualiteitenmiddag Netcongestie dat flexibiliseren een essentiële rol speelt in het lokaal aanpakken van netcongestie. 

Denkers deelde op deze middag vier oplossingsrichtingen en ook Becker benoemde een richting gebaseerd op een praktijkvoorbeeld van een energiehub in Veghel.  

 1. Congestiemanagement: Netbeheerders kunnen op specifieke momenten transportcapaciteit beter gebruiken. De netbeheerder maakt dan afspraken met bedrijven om op bepaalde momenten het net te ontlasten. Hierbij hoort ook een vergoeding, aldus Michiel Denkers.   
   
 2. Alternatieve transportrechten: Ruimte buiten de pieken kunnen beter benut worden. Een voorbeeld van een alternatief transportrecht is het ‘tijdsduur gebonden transportrecht’, zegt Michiel Denkers. Hierbij gaat de ondertekenaar akkoord met 85 procent beschikbaarheid van het net in plaats van 100 procent.
   
 3. Meer prikkels in de tariefstructuur om het net beter te gebruiken. Een voorbeeld, volgens Michiel Denkers, is dat grootgebruikers korting kunnen krijgen als ze vrijwillig een deel van het gebruik verplaatsen naar een rustig moment op het net.  
   
 4. Prioritering transportverzoeken: Er kan voorrang gegeven worden aan partijen die een groot algemeen belang dienen, deelt Michiel Denkers mee. Dit is maatschappelijke voorrang. Normaal gaat het namelijk op volgorde van binnenkomst. 
   
 5. Energiehubs: Het energiesysteem moet decentraler en energiehubs passen daarbij, aldus senior beleidsadviseur Jorian Bakker, ministerie van EZK. Energiehubs zijn een lokaal collectief energiesysteem, waarbij vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd. Er zijn al een aantal energiehubs in Nederland en er moet nu vooral gekeken worden naar de toepassing van brede energiedragers hierin. Verder moeten er partij-overstijgend en perceel-overstijgend oplossingen gevonden worden, zegt Resi Becker, CEO Essent. 

Op de actualiteitenmiddag werden weinig oplossingen geboden voor woonwijken en veel voor bedrijventerreinen. Dit terwijl ‘de tweede golf netcongestie’ problematiek voor de deur staat, gaf Marijke ten Hoopen van Alliander aan. Deze golf zorgt voor problemen bij de huishoudens. Gemeente maken zich zorgen om de woondeal en de verduurzaming, zei ten Hoopen. 

Op een vraag uit de zaal van een medewerker van een woningcorporatie of zo'n maatschappelijke voorrangsregel ook voor huizen geldt, omdat de woningbouwopgave en het woningtekort enorm zijn, reageerde Michiel Denkers van de ACM: ‘Wat ons idee is, is aansluiten bij Europese kaders’. 

Ook gaf hij aan dat er al veel op de voorrangslijst staat en dat als alles erop komt zo'n lijst geen zin meer heeft. ‘We willen het kader ook niet te groot maken.’ 

Wat betreft energiehubs in de gebouwde omgeving is er wel hoop. Zo vertelde Jorian Bakker van het Ministerie van EZK over het platform ‘Transform’, waar wordt samengewerkt en gekeken naar de mogelijkheden van energiehubs in de gebouwde omgeving.  

Langetermijnoplossingen voor problematiek rond netcongestie zijn er voorlopig nog niet, dus was de boodschap van de actualiteitenmiddag volgens Denkers: ‘Flexibiliteit in netgebruik is niet iets tijdelijks, echt here to stay’.