Woensdag werd de Atlas voor gemeenten 2016 gepubliceerd. Jaarlijks worden de vijftig grootste gemeenten op vijftig punten vergeleken. De onderzoekers hebben onder andere gekeken naar de hoeveelheid banen in de buurt, het culturele aanbod en de veiligheid in de stad. Daarnaast werd de nabijheid van natuur en water meegenomen in het eindoordeel. Naast vaststaande indicators werd er dit jaar gekeken naar het thema 'water'. 

Haarlem in top 5

Amsterdam loopt nog steeds aan kop. De afgelopen tien jaar is de top drie (Amsterdam, Utrecht, Amstelveen) onveranderd gebleven. Den Bosch is van de vierde plek verstoten door Haarlem en is daarmee de enige stad buiten de Randstad in de top 5. 

Nijmegen heeft een plek in de top 10 weten te bemachtigen ten koste van Amersfoort. Dordrecht valt nog buiten de top 10, maar stijgt van alle gemeenten wel het snelst. Waar Dordrecht in 2006 op de dertigste plek stond, staat de Zuid-Hollandse gemeente nu op plek veertien. De onderzoekers van Atlas voor gemeenten hebben geconcludeerd dat steden die hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun binnensteden flink zijn gestegen.


Ranglijst woonaantrekkelijkheid 2016
1. Amsterdam
2. Utrecht
3. Amstelveen
4. Haarlem
5. ’s-Hertogenbosch
6. Den Haag
7. Haarlemmermeer
8. Nijmegen
9. Leiden
9. Enschede
10. Tilburg
 

Emmen onderaan

Op de laatste plek staat de gemeente Emmen. In 2006 was dat nog Heerlen, die nu drie plekken gestegen is. De onderzoekers schreven over een opvallende daling van de gemeenten Hilversum, Delft en Oss. Daarnaast is Rotterdam van de twaalfde plek in 2006 gezakt naar de zeventiende plek. Dit wordt echter vooral toegeschreven aan de eerste paar jaren. In het rapport schrijven de onderzoekers dat de stad sinds 2014 weer langzaam stijgt.