Dit is een ingezonden opiniestuk van Nancy Kabalt-Groot, deskundige energietransitie bij Windkracht5!.

In een brief aan de Kamer stelde Minister Jetten voor om de Warmtewet aan te passen, met als doel om op korte termijn te zorgen voor betaalbare warmtenetten. De voorgestelde aanpassingen: 
- Energiebelastingverhogingen bij gas worden niet meer meegenomen in het tarief voor warmte. Dat drukt de maximale tarieven.  
- De maximale vaste kosten van de cv-ketel worden voortaan gebaseerd op een gemiddeld contract en niet meer op een all-in contract. Dat drukt het maximale vastrecht. 

Het nieuws wordt al maanden gedomineerd door warmtenetprojecten die niet doorgaan en zelfs partijen die zich terugtrekken, omdat er te weinig zekerheid is over het rendabel maken van warmtenetten.

De spoedwet maakt investeren in warmtenetten nog minder aantrekkelijk. Terwijl het een goede manier is om huizen duurzaam te verwarmen, zonder dat het toch al overvolle stroomnet extra wordt belast.

Natuurlijk is het belangrijk dat warmte een betaalbaar alternatief is voor gas. Het is daarom spijtig dat door de koppeling aan de gasprijs, en de vertraging van doorwerking van de enorme piek in de gasprijs van vorig jaar, de warmteprijs nu is gestegen. 

Een 1-op-1 vergelijking op dit moment maakt dat je dus vandaag met warmte duurder uit bent. Maar daar staat tegenover dat toen de gasprijs zijn piek had, de warmte tarieven al waren vastgesteld. De bewoners hadden in 2022 een veel lagere prijs.

Compensatie via het prijsplafond

In plaats van een prijsverlaging kan de overheid ook kiezen voor een compensatie via het prijsplafond. Net zoals de gasklanten die vorig jaar gecompenseerd zijn. Dat geeft klanten dezelfde korting en energiebedrijven die in warmtenetten investeren meer zekerheid.

Warmtenetten zijn cruciaal voor de energietransitie. Het is daarom belangrijk dat een model wordt gevonden waarbij de tarieven voor de bewoners worden geborgd, terwijl het gelijktijdig voor bedrijven aantrekkelijk is om in de aanleg van warmtenetten te investeren.

De spoedwet van minister Jetten lijkt onzekerheid te creëren voor bedrijven en investeerders. Om die reden trok Vattenfall zich vorige week terug na ‘intensieve gesprekken’ over een betaalbaar Amsterdams warmtenet. De onderhandelingen liepen daarna vast. Vattenfall wil met spoed om de tafel met de minister.