De nota waarover is gestemd was een aanvulling op het al bestaande beleid voor parkeren van gemeente Haarlem. Zo wilde de gemeente in gebieden met een hoge parkeerdruk betaald parkeren invoeren zonder draagvlakonderzoek. Verder staat in de afgewezen nota dat het aantal parkeervergunningen kan worden gemaximaliseerd.  

Met de nota wilde de gemeente onder meer de wildgroei aan het aantal auto’s inperken. ‘Trottoirs zijn slecht toegankelijk door de grote aantallen geparkeerde auto’s. De verkeersveiligheid is in het geding omdat op kruispunten wordt geparkeerd waardoor het zicht is belemmerd’, aldus de gemeente in de nota.

Na het afwijzen van het referendum legt de gemeenteraad de bal nu terug bij de inwoners. ‘Door opnieuw gesprekken te voeren met de stad kunnen de Haarlemmers zelf een bijdrage leveren aan de oplossingen’, schrijft de stad.

Onderzoek naar tegenstem

Ook wil de raad graag weten waarom een meerderheid van 81,6 procent tegenstemde, bij een opkomst van 37,71 procent. ‘Omdat het referendum met een ja/nee-vraag onvoldoende inzicht geeft in de redenen achter de stemkeuzes van de Haarlemmers.’

Op deze manier wil de gemeenteraad recht doen aan zowel de uitslag van het referendum als aan eerder vastgesteld beleid, zoals de Omgevingsvisie, Woonvisie en het Mobiliteitsbeleid. In december wil de raad een nieuw voorstel bespreken. 

Intussen moet het college van B en W aan de slag met het beter handhaven van bestaande regels. Zo is het deels op de stoep parkeren lange tijd gedoogd, maar officieel niet toegestaan. Al zeggen inwoners tegen Trouw dat het zogeheten Canadees parkeren ruimte geeft aan hulpdiensten.

Ook heeft de raad opdracht gegeven om parkeerregelingen uit te werken voor onder andere scholen en begraafplaatsen. 

De uitslag in Haarlem lijkt op die in Amersfoort. Daar wees 74 procent van de stemmers een parkeerplan af. Desondanks stemde de gemeenteraad daar na enkele aanpassingen alsnog met het omstreden voorstel in.