In de ‘deals’ hebben gemeenten, de provincie Gelderland en het Rijk afgesproken dat in 2030 104.000 woningen zijn gebouwd, waarvan twee derde betaalbaar. Het Rijk heeft de provincie gevraagd om 10.000 extra woningen te bouwen. Gedeputeerde Staten waarschuwen in een brief aan demissionair woonminister De Jonge dat zij hier niet aan kunnen voldoen, zolang niet aan de randvoorwaarden voor de woondeals is voldaan. 

Om aan de voorwaarden van de woondoelen te voldoen, is volgens het provinciebestuur een investering van 1 miljard euro nodig. Bovendien dreigt de helft van de woningen niet op het stroomnet te kunnen worden aangesloten. 

Ook loopt het verkeer vast als niet wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de regio’s, waar de woningen zijn gepland. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de zes Gelderse woondeals.  

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil stelt in een persbericht dat het in de provincie Gelderland alle hens aan dek is voor de woningbouw. ‘Als het Rijk geen boter bij de vis doet en de afspraken over de randvoorwaarden voor de woondeals nakomt gaat het niet lukken om de woondoelen te halen.’ 

Hij benadrukt dat hij niet voor een bouwstop is. ‘We willen juist dat de woningbouw doorgaat. Er zijn zoveel mensen in Gelderland die een woning nodig hebben. Voor deze mensen moeten we door blijven bouwen.’ 

Uit recente cijfers van de provincie blijkt dat in Gelderland het afgelopen jaar 11.500 woningen zijn bijgekomen. Dat zijn er minder dan de afgesproken ruim 13.000 woningen. 

Noodfonds 10 miljard 

Onlangs zei de provincie Gelderland al dat ze een noodfonds van 10 miljard noodzakelijk vinden om de woondeals haalbaar te maken. Het geld zou moeten komen van het Rijk. Door stijgende kosten in de bouw worden projecten twee keer zo duur, zegt Gelderland. Dat geldt mogelijk ook voor andere provincies. ‘Extra investeringen hebben we ook gedaan bij de Vinexwijken.'