De 2500 tot 3000 flexwoningen wil de gemeente voor 2027 realiseren. De eerste circa 1.150 flexwoningen zijn daarvoor nu in planvorming en gedeeltelijk in uitvoering. Deze woningen worden gerealiseerd en beheerd door corporaties of de gemeente zelf.

Voor de overige flexwoningen heeft de gemeente een marktconsultatie uitgezet. Via Tendernet wil de gemeente onderzoeken of er belangstelling is van commerciële partijen om flexwoningen voor in ieder geval 10 jaar te realiseren.

Zowel partijen met eigen kavels binnen de gemeente als partijen zonder kavels, maar die wel willen ontwikkelen, zijn uitgenodigd. In april wil de gemeente met partijen in gesprek om verder te praten.

De gemeente stelt enkele voorwaarden. Zo mag er een mix aan flexwoningen worden gerealiseerd, mits tenminste 50 procent van de woningen als sociale huur wordt verhuurd, waarvan weer tenminste 30 procent voor statushouders.

De woningen krijgen een oppervlakte van gemiddeld minstens 42 vierkante meter. Ook moeten partijen inzetten op een grote diversiteit aan huishoudens.

Daarentegen levert de gemeente een vergoeding van alle sociale flexwoningen van maximaal 7.800 euro per woning. Indien van toepassing ondersteunt de gemeente ook bij het realiseren van de herplaatsingsgarantie van het Rijk.

Eerdere realisaties via Rijk en COA 

De flexwoningen die al in ontwikkeling zijn komen in Amsterdam-Noord (63), de H-buurt (500-530), het Riekerpark (200-250) en IJburg (300-380). Deze moeten dit jaar allemaal opgeleverd zijn.

Vorig jaar kwam de gemeente met het Rijk overeen om binnen enkele jaren 1.000 flexwoningen te bouwen. Amsterdam kreeg hier 12 miljoen euro voor, resulterend in de vier bovenstaande flexwoninglocaties.

De flexwoningen die in het Riekerpark komen realiseert de gemeente deels met hulp van het COA. Het opvangorgaan betaalt de woningen onder voorwaarde dat de gemeente de helft van deze sociale huurwoningen inzet voor het huisvesten van statushouders.