Van de totale bijdrage van Rijk en regio van 2,51 miljard, wordt door het Rijk 1,73 miljard euro bijgedragen. Daarvan komt 1,28 miljard euro uit het budget van het Nationaal Groeifonds en de rest onder andere uit het Mobiliteitsfonds. 

Het Rijk gaat extra investeren in talentontwikkeling: 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen euro per jaar. Doel is om snel meer technici op te leiden voor deze sector, ‘bijvoorbeeld door meer studenten te werven en toe te laten en meer mensen om en bij te scholen.’ 

Infra, woningen, stroomnet 

Om te voorzien in een goed vestigingsklimaat, is ook een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen nodig, benadrukt het kabinet. Samen met de regio gaan ze daarom ‘fors investeren’ in infrastructuur in de Brainportregio.

Zoals aanvullende investeringen in station Eindhoven, leidend tot meer ruimte voor treinen, bussen, fietsen en woningbouw. Daarnaast worden er maatregelen genomen zodat er meer snelbussen in de regio kunnen gaan rijden. ‘Zo worden de verschillende campussen in de regio snel en gemakkelijk met elkaar en met Eindhoven Centraal verbonden.’

Voor de wegen (A2/N2) rondom Eindhoven is ook extra geld gereserveerd. Ook wordt er geïnvesteerd in een breed pakket maatregelen voor de korte termijn, waaronder hubs, fietsverbindingen en afspraken met werkgevers in de regio. ‘In totaal gaat het om een Rijksbijdrage van 718 miljoen euro en een regionale bijdrage van 340 miljoen euro.’

Om ook de tekorten op het stroomnet in de Brainportregio in kaart te brengen voert het kabinet een verkenning uit. Brainport Development gaat daarna zoeken naar oplossingsmogelijkheden voor de meest urgente knelpunten.

De beoogde woningbouw verhoogt het Rijk en regio met bijna 20.000 extra woningen tot en met 2030. Dat komt bovenop de 45.000 nieuwe woningen zoals afgesproken in de Woondeals. Hiervoor komt gezamenlijk 425 euro miljoen beschikbaar.

Tekort aan personeel, ruimte en energie 

Volgens het persbericht van het Rijk lopen bedrijven en kennisinstellingen uit de microchipindustrie in Eindhoven tegen grenzen aan. ‘Er is een tekort aan personeel, ruimte en energie.’

Daarom heeft het kabinet met regionale overheden afspraken gemaakt om deze tekorten aan te pakken. ‘Dit moet ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. Die sector is belangrijk voor ons verdienvermogen en werkgelegenheid en draagt bij aan onze veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen.’