Het eerste exemplaar van Je Nieuwe Tuin werd tijdens de opening van de Week van de Groene Tuin overhandigd door Claudia Bouwens, programmaleider bij KAN Bouwen.  

Zij bood deze aan aan Marcel de Ruiter, manager Duurzaamheid en Innovatie bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar VanWonen. Dit gebeurde in Amersfoort, thuis bij Stichting Steenbreek. 

In het glossy magazine staan verhalen, interviews, overzichten, tips, columns en veel foto’s. Bewoners van een nieuwbouwwoning, waarbij de tuin kaal wordt opgeleverd, krijgen zo alle informatie van A tot Z om een groene tuin aan te leggen.

Het magazine Je Nieuwe Tuin is digitaal en in print verkrijgbaar via de site van Stichting Steenbreek.

In het blad staat onder meer waarom een groene tuin inrichten goedkoper is dan een tuin met veel verharding aanleggen. Verder komen type tuinen aan bod, net als de inrichting, keuze van planten, de tuin in de diverse seizoenen, dieren in de tuin, gezondheid en groen, en tuintrends.

Volgens De Ruiter is het glossy-magazine, bewust laagdrempelig ingestoken, hard nodig en onderscheidend van andere bladen. ‘Er zijn genoeg bladen voor mensen die een tuin hebben. Met Je Nieuwe Tuin richten we ons op mensen die een nieuwe tuin gaan inrichten. Dit magazine biedt enorme kansen om die doelgroep aan te spreken.’ 

Het magazine richt zich nadrukkelijk op vragen en zorgen van bewoners met een nieuwe tuin, zoals vooroordelen over de kosten en het beheer van een groene tuin. 

Bewustwording niet genoeg

De ‘groene Linda’ is volgens de uitgevers tijdloos en kan het hele jaar door worden uitgedeeld of gelezen. Wel is het moment van het aanleggen en werken in de tuin bepalend, zo is te lezen in het magazine.

Stichting Steenbreek wijst in het bijzonder op informatiebijeenkomsten over nieuwbouwprojecten, de oplevering van een project, bij het tekenen van een koop- of huurovereenkomst of tijdens de sleuteloverhandiging.

Gedragswetenschapper Chantal van der Leest, ook aanwezig bij de presentatie, benadrukt wel dat naast het blad aanvullende inspanningen gevraagd worden. ‘Het blad draagt bij aan een stuk bewustwording, maar er is meer nodig om tot een daadwerkelijke gedragsverandering te komen.’