Het voorstel houdt in dat er een aanpassing van de Warmtewet komt op twee belangrijke punten, volgens Aedes:  

  • Energiebelastingverhogingen bij gas worden niet meer meegenomen in het tarief voor warmte. Dat drukt de maximale tarieven. 
  • De maximale vaste kosten van de cv-ketel worden voortaan gebaseerd op een gemiddeld contract en niet meer op een all-in contract. Dat drukt het maximale vastrecht. 

Daarnaast is er volgens Jetten meer transparantie nodig over de kosten en opbrengsten van warmteleveranciers, staat in de brief aan de regering. Hiervoor moeten warmtebedrijven op uniforme wijze informatie aanleveren, volgens regels van het ACM. 

De kosten voor aansluiting op een warmtenet zijn de laatste tijd erg gestegen. Hierdoor werd het voor corporaties steeds moeilijker om huurders niet méér te laten betalen bij aansluiting op het warmtenet dan bij een aardgasaansluiting. Amsterdamse woningcorporaties stopten daarom met nieuwe aansluitingen op stadsverwarming.  

Betaalbaarheid van warmtenetten is noodzakelijk en de voorgestelde wetswijziging van Jetten moet hierbij helpen, volgens Aedes. Dit laat de vereniging van woningcorporaties weten in een nieuwsbericht op de site. 

De Tweede Kamer gaat morgen debatteren over de wetswijziging in een plenair debat over de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW). Bij uiteindelijke instemming zal de wijziging ingaan vanaf 1 januari 2025.