Volgens Lavrijssen is het grootste obstakel de huidige wetgeving. Deze is nog te veel gebaseerd op het traditionele marktmodel waarin kolen- en gascentrales een aanzienlijk deel van de energievoorziening voor hun rekening nemen. De energieconsument speelt hier zelf een passieve rol in.

Actieve rol voor de consument

Dat moet veranderen, meent Lavrijssen. De consument moet door financiële prikkels worden gestimuleerd om een afweging te maken tussen het wel of niet verbruiken van energie en om een bijdrage te leveren door middel van zelf opgewekte energie. Hierdoor wordt de energieconsument een actieve speler in het nieuwe, duurzame energiesysteem.

Procedurele innovaties

Dit energiesysteem kan pas in werking worden gesteld wanneer het overheidsbeleid wordt veranderd. Volgens Lavrijssen is er nieuwe wetgeving nodig om de weg vrij te maken voor innovaties op het gebied van energietransitie. Daarnaast moeten de procedures voor totstandkoming van energiebesluiten veranderen. Procedurele veranderingen moeten de inspraak, participatie en rechtsbescherming van de energieconsument verbeteren op het gebied van besluiten van de Autoriteit Consument en Markt. Hierdoor krijgt de consument vooraf de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de voorwaarden en tarieven van het nieuwe energiesysteem. Tijdrovende en dure rechterlijke procedures worden hiermee voorkomen.

Klimaatcommissaris

Lavrijssen pleit verder voor het aanstellen van een onafhankelijke klimaatcommissaris. Deze zou moeten toezien op het streven naar duurzame energievoorziening en de uiteindelijke realisering hiervan.