Het plan bevat 45 tot 50 sociale grondgebonden huurwoningen. BeHagen is daarmee het eerste project dat wordt gerealiseerd in Nieuw Oud Oost, het vooralsnog huidige terrein van FC Cambuur.

Het ontwerp voorziet in een vierkant van veelal deels houten woningen. In het midden is ruimte voor groene parkeervlakken en gemeenschappelijk groen. Ook is er ruimte bewaard voor deelscooters.

Er is met name aandacht vopr de natuurinclusieve invulling. Rondom de binnentuin stroomt water, dat via een uitweg overloopt in het naastgelegen park. Ook is gekeken naar de toegankelijkheid voor dieren tussen het veld en het park, via speciale ecologische routes. Het ontwerp bevat daarnaast veel heggen, gevarieerde beplanting, nestkasten en natuurwanden.

In het project BeHagen valt te kiezen tussen vier type woningen, met name variërend in grootte en prijs. Deze woningen worden gerealiseerd via prefab-productie. Het materiaal voor het hele project bestaat voor 85 procent uit biobased materialen.  

Innovatie in bouwcultuur

De jury bestond onder meer uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Sigrid Hoekstra (Directeur-bestuurder WoonFriesland)

‘Het plan beHagen levert een zeer grote positieve bijdrage aan de innovatie van de bouwcultuur, door onder andere de duurzame manier waarop er is omgegaan met materialen, de bijdrage die het levert aan een natuurinclusieve woonomgeving en de toepassing van een conceptueel bouwsysteem mét aanpassingsmogelijkheden. De grote variatie aan woningtypes draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit,’ aldus de jury.

Hoekstra is erg enthousiast. ‘Het plan is zeer compleet en zodanig ontworpen dat het de sociale cohesie tussen bewoners zal gaan bevorderen. De (betaalbare) woningen zijn voor verschillende gezinsgroottes. Het binnenklimaat van de woningen heeft een mooie aansluiting op het buitenklimaat. Dat is immers de omgeving waarin onze gezondheid en welzijn het best gewaarborgd zijn.’

Verder bestond de jury uit Loes Oudenaarde (Supervisor Stedenbouw en Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Leeuwarden), Mo Smit (initiator Bouwtuin, docent en onderzoeker Architectural Engineering, TU Delft) en Remco Daalder (bioloog, schrijver en voormalig stadsecoloog).  

Nieuwe plek FC Cambuur 

Sportclub Cambuur vertrekt uiteindelijk uit de wijk Oud Oost en krijgt een nieuwe plek in het Elfstedenpark. Dit liep deels vertraging op door uitgestelde aansluiting op het net. 

Op de huidige plek ontstaat Nieuw Oud Oost: ongeveer 500 woningen, gebouwd in een parkachtige en groene omgeving. Deze plannen zijn samen met de omgeving gemaakt.