De energie komt uit gefilterd water dat deels afkomstig is van Gildenwijk zelf. Dit afvalwater wordt opgevangen door een rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen en vervolgens gefilterd. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater.  

Als er later meer woningen aangesloten worden op het warmtenet, is het oppervlaktewater van het Kanaal van Steenenhoek ook beschikbaar als bron.   

Het nieuwe warmtestation in de Gildenwijk is volgens de gemeente bijzonder, omdat de warmte voor het warmtenetwerk niet afkomstig is uit diepere aardlagen of uit de industrie. 

Met het warmtestation wordt het overbelaste elektriciteitsnet in Gorinchem ontlast. Ook investeren de partijen hiermee in een aardgasvrije toekomst voor de stad, staat op de website van ‘Warmtenet Gorinchem’.   

‘Extra voordeel is dat hiermee ook het geloosde afvalwater wordt gekoeld. Zo warmt de rivier minder op’, zegt Berend Potjer lid van het college van Gedeputeerde Staten.  

Gorinchem volgt hiermee Utrecht op in het gebruiken van afvalwater voor warmtevoorziening. Daar staat de grootste warmtepomp van Nederland op het terrein van de rioolwaterzuivering. 

De woningen in Gorinchem zijn al aangesloten op het warmtenet, maar het is nog even wachten tot er echt warmte uit waterzuivering wordt geleverd. Voor nu ontvangen de huizen warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. 

Al eerder bracht de provincie Zuid-Holland een document uit met tips om de eerste processtappen richting warmtenetten te zetten. Hierin is Gorinchem als een voorbeeldcasus gebruikt.