‘Straks kunnen starters, singles, gezinnen en ouderen hier een mooie plek vinden om te wonen, binnen de ring en aan het water’, aldus van Dantzig. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met de projectnota, met de uitgangspunten en ambities voor Baaibuurt-West.  

Nu de projectnota is vastgesteld, worden de plannen voor de stadsbuurt verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, met daarin onder meer de karaktereigenschappen voor de buurt. De gemeente streeft er naar duurzame mobiliteit, met nadruk op fiets- en wandelvriendelijke voorzieningen en alternatieven voor autogebruik. 

Tijdens de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan maakt de gemeente ruimte voor Amsterdammers om mee te denken. Omdat het bestemmingsplan voorziet in negenhonderd woningen, is vermoedelijk een nieuw omgevingsplan nodig. 

Kunstenaars en kermisexploitanten

Het gebied waar de grootschalige woningbouw is gepland, wordt gebruikt door studenten, kunstenaars, kermisexploitanten en ondernemers. Hun huurcontract loopt op 31 december 2024 af. De gemeente is in gesprek over hun toekomst. 

Vanaf 2025 wordt het terrein voorbereid voor bebouwing en wordt het stedenbouwkundig plan afgerond. De eerste woningen en voorzieningen worden, als alles volgens plan verloopt, in 2028 gebouwd. Na de ophoging moet de wijk op +2.2 NAP komen te ligge. 

Op Zeeburgereiland zijn de afgelopen jaren zo’n vijfduizend woningen opgeleverd in de Sportheldenbuurt. Daar komen in de Sluisbuurt over enkele jaren nog zo’n 5500 woningen bij.