Zoals gebruikelijk bij een digital twin toont het dashboard een zo actueel mogelijk beeld van de binnenstad. In Dordrecht geven ongeveer 250 open databronnen live-inzicht in bezoekersstromen, winkelactiviteiten en parkeergelegenheid.

Deze digital twin zet een extra stap door meer informatie te geven over de herkomst en route van bezoekers, vertelt Remco Gravendijk, binnenstadsmanager van Binnenstadsbedrijf Dordrecht.

‘Het dashboard haalt dit uit telefoons van de bezoekers. Dat gebeurt binnen de mogelijkheden van de AVG en natuurlijk alleen als bezoekers daarmee akkoord gaan.’ Het gaat hierbij om het tellen van smartphones die zijn aangemeld bij een panel van monitorbedrijf Resono.

Dat biedt informatie over de herkomst van bezoekers, via welke straat ze de binnenstad bezoeken of juist verlaten, en hoe lang ze in het centrum aanwezig zijn.

‘Bij vorige datasystemen zagen we alleen of het ergens druk of rustig is. We wilden meer inzicht en stelden daarom deze specifieke uitvraag', vertelt Gravendijk. Het ‘voorspellen’ van informatie is in het dashboard vooralsnog geen optie.

Het dashboard is ingericht om verschillende gebruikers te dienen: gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij vormen sinds afgelopen december het Binnenstadsbedrijf Dordrecht (BBD). Via deze samenwerking werken de partijen aan de doorontwikkeling van het centrum van Dordt. De partijen leggen ieder hetzelfde bedrag in, goed voor een jaarlijks investeringsbudget van zes ton.

‘Het dashboard is voor alle partijen interessant', vervolgt Gravendijk. ‘De gemeente en ondernemers kijken naar de beweging van bezoekers door de binnenstad. De vastgoedeigenaren kijken vooral naar een optimale invulling van hun vastgoed.’

Het dashboard, ontwikkeld door Argaleo, is vooral bedoeld om te ontzorgen. Ook is het makkelijk te gebruiken via een bescheiden aantal knoppen, en is het mogelijk om eigen data toe te voegen, vertelt de binnenstadsmanager aan Stadszaken.

Mixed-use zone

Zoals elke binnenstad kampt die van Dordrecht met uitdagingen. Het historische centrum ligt dicht tegen de Oude Maas aan en heeft mede door de excentrische ligging te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van mobiliteit, logistiek en leegstand.

In 2022 presenteerde Dordrecht een visie op de toekomst van de binnenstad. Speerpunten daarin zijn een compacter kernwinkelgebied en verschillende kwaliteitsclusters met een eigen identiteit: zo ontwikkelen horeca en ontspanning zich zoveel mogelijk in een eigen gebied. Wethouder Burggraaf vertelde er eerder over in ROmagazine.

Checken of evenement doel haalt

Het nieuwe dashboard heeft de potentie om te helpen bij het maken van harde keuzes, vertelt Gravendijk. ‘Zo zien we uitdagingen rondom parkeermogelijkheden. Door beter inzicht te krijgen in de verplaatsing van bezoekers kunnen we veranderingen aanbrengen in ons parkeerbeleid.’

Ook kan de tool helpen bij de terugkoppeling op een investering. ‘Voor een evenement in de binnenstad hebben we in een aantal wijken vooraf geflyerd. We kunnen nu achterhalen of mensen uit die wijk op het evenement afkwamen. Op die manier evalueren wij onze gemaakte uitgaven', aldus de binnenstadsmanager. ‘We zien daardoor beter of een evenement zijn doel heeft gehaald.’

Naast gegevens uit smartphones, haalt het dashboard haar data ook uit bronnen zoals KvK en Kadaster. De digital twin is een onderdeel van een breder smart city-programma dat gericht is op het stimuleren van de economische ontwikkeling van de binnenstad.