Het is een industriële en collectieve verduurzamingsaanpak, en wordt vanaf 2024 samen met bewoners opgepakt. De aanpak start met pilotprojecten in alle deelnemende gemeenten, meldt gemeente Enschede.  

Ongeveer 14.000 inwoners kampen met energiearmoede in de Twentse steden. In veel gevallen komt dit door een slecht geïsoleerd huis, staat in een TNO onderzoek.

Met de Renovatiedeal Twente moeten tot 2030 zevenduizend huur- en koopwoningen verduurzaamd worden in Almelo, Enschede en Hengelo. Volgens de gemeente Enschede zorgt dit voor een halvering van het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede.

Door deze renovatiedeal kunnen we als samenwerkende partners nog meer woningen verduurzamen. En daarmee de energiearmoede nog beter bestrijden’, zegt Eric Markvoort, bestuurder van woningcorporatie Welbions, namens de corporaties.  

Demissionair minister Hugo de Jonge: Dit soort initiatieven helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen.’ 

Versnellen

De deal moet zorgen voor meer snelheid in de renovatie en verduurzaming van woningen, aldus de gemeente. Het verbeteren van isolatie, het herstellen van de bouwkundige staat van de woningen en het gereedmaken voor aardgasvrij wonen, zijn enkele aantal van de maatregelen uit de renovatiedeal.

Wat betreft integraliteit worden met de renovatiedeal processen en werkwijzen van maatregelen en renovaties samengevoegd. Een voorbeeld hiervan is het collectief in de markt zetten van aanbestedingen en de markt de gelegenheid geven om op te schalen, aldus Enschede.  

Een andere deel van de renovatiedeal Twente is dat gemeenten de taak krijgen om informatie te delen met bewoners. Dan gaat het onder meer om informatie over de mogelijkheid om op een collectieve warmtevoorziening over te stappen of het aanvragen van subsidieregelingen zoals de ISDE en de rentevrije financiering via het Nationaal Warmtefonds.