Natuur & Milieu is de eerste organisatie die in beeld heeft gebracht welke maatregelen Nederland voor 2035 moet nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Er is precies berekend welke doelen moeten worden bereikt om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Deze maatregelen publiceerde ze als 'Energievisie 2035: energietransitie in de hoogste versnelling'.

Klimaattop Parijs

In december 2015 zijn 195 landen akkoord gegaan met een klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. Een van de belangrijkste punten uit het verdrag stelt dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan twee graden Celsius mag stijgen. Dat is het absolute maximum. De landen die akkoord zijn gegaan, moeten zelfs proberen de temperatuurstijging te limiteren tot anderhalve graad Celsius. Natuur & Milieu heeft haar maatregelen gebaseerd op deze twee-gradendoelstelling.

Beoogde resultaten Energievisie 

N&M wilt de twee-gradendoelstelling verwezenlijken door maatregelen te nemen op vier vlakken. Ten eerste moet de CO2-uitstoot worden verminderd van 195 tot 73 megaton per jaar. Daarnaast moet het aandeel van duurzame energie worden verhoogd van 6 naar 55 procent en het energieverbruik worden verminderd met 40 procent. Als laatste moet de elektriciteitsproductie op de schop; waar nu nog maar 10 procent van de productie duurzaam is, moet dat in 2035 95 procent zijn.

Middelen energietransitie 

Deze doelen moeten volgens N&M worden gerealiseerd door ingrijpende veranderingen op een aantal cruciale gebieden. Alle kolencentrales moeten vanaf 2020 worden gesloten en er moeten 145 miljoen zonnepanelen en 3.000 windmolens bijkomen. Verder moet 90 procent van de huizen van het gas af en moeten er zo'n 3 miljoen elektrische auto's rondrijden. Als laatste moet de overheid de prijs van CO2-uitstoot verhogen: van 5 naar 100 euro per ton CO2 in 2030.

Dit zijn volgens N&M de belangrijkste maatregelen die de Nederlandse overheid moet nemen om te voldoen aan de twee-gradendoelstelling. Om het streven naar een maximale opwarming van anderhalve graad Celsius te vervullen, moeten hierbovenop nog extra maatregelen worden genomen. 

Sneller overheidsbeleid

De eerdergenoemde maatregelen moeten wel snel worden doorgevoerd, zo stelt N&M. Op dit moment is 94 procent van de brandstof nog fossiel en met het huidige beleid is het onmogelijk om de klimaatdoelstellingen te realiseren. De overheid heeft slechts tot 2023 concrete plannen voor energietransitie. Het doel om in 2050 fossielvrij te zijn, kan pas worden bereikt als doorvoeren van het nieuwe beleid elf keer sneller gaat dan het huidige beleid.

Opbrengst

Het implementeren van een energiebeleid gebaseerd op de Energievisie van N&M zou Nederland 1,7 miljard euro moeten opbrengen, exclusief gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie. Energietransitie is een grote investering, maar levert naast een gezonde leefomgeving, minder milieubelasting en minder afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers ook nog eens 1,7 miljard euro aan vermeden kosten op.