Vattenfall reageert daarmee op berichtgeving in het Parool en de Volkskrant dat Amsterdamse woningcorporaties willen stoppen met nieuwe aansluitingen op stadsverwarming en over gaan op CV-ketels.  

 ‘Vattenfall én gemeente waren bereid om vergaande financiële garanties te doen voor de komende 10 jaar’, zegt een woordvoerder van de energiemaatschappij tegen Stadszaken. 

‘Er lag een voorstel waarmee huurders de komende jaren uit de brand zouden zijn. Nu ligt er dus niets door het afbreken van de gesprekken. Dat is teleurstellend voor ons, maar vooral voor deze huurders.’  
 
Oorspronkelijk betaalde de sociale huurder bij overstap door warmtetransitieprojecten alleen de gasreferentie, zoals vastgelegd in het startmotorkader. Hierin staan landelijke afspraken tussen warmtebedrijven en corporaties. Het betalen van alleen de gasreferentie door huurders was mogelijk door een bijdrage of afkoop van de corporaties. Deze afspraak zou gelden tot 2032, aldus Vattenfall.  

‘De afkoop op basis van verschil vastrecht 2024 vinden de corporaties echter te hoog. Zij willen vasthouden aan de delta 2023 voor de afkoop. Maar dan kopen ze dus te weinig af om voor hun huurders op de gasreferentie uit te laten komen’, zegt Vattenfall.  

Het vastrecht energie is een vast bedrag voor aansluiting op het elektriciteit- en gasnet, bij Vattenfall is dat bedrag dit jaar enorm gestegen en bedraagt nu 795,88 euro. Het Deltaprogramma is het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening.   

De energiemaatschappij doet daarom een beroep op het Rijk om samen met woningbouwcorporaties, warmtebedrijven en gemeenten een nieuw kader neer zetten voor de warmtetransitie in de bestaande - en nieuwbouw.

Twee zaken zijn hierin belangrijk, volgens de energiemaatschappij: de betaalbaarheid moet worden geborgd en tegelijk moet er een redelijk rendement zijn voor warmtebedrijven en de corporaties.  

Over één ding zijn de corporaties en Vattenfall het wel eens: warmtenetten zijn in stedelijke gebieden nog steeds de meest gewenste oplossing voor de energietransitie. Het moet alleen aantrekkelijker worden gemaakt voor burgers, zegt Vattenfall.  

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties wilde niet inhoudelijk reageren op de vraag van Stadszaken waarom het aanbod van Vattenfall is afgewezen. ‘Het was een vertrouwelijk aanbod en het was onvoldoende’, zegt een woordvoerder van de federatie.