De visie werd verder ondertekend door elf gemeenten, een groot aantal zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en zorgkantoren. Ook minister De Jonge en minister Helder (Volksgezondheid Welzijn en Sport) waren aanwezig.

De ambitie is om 6.590 geschikte woningen voor ouderen te realiseren tot 2030. De provincie spreekt over nultredenwoningen, geclusterde en zorggeschikte woningen. ‘Het doel is om woningen te realiseren in de buurt van goede voorzieningen, waar mensen elkaar kunnen helpen en waar passende zorg beschikbaar is’, zegt de provincie.

‘Verder zijn in de visie de kansen en mogelijkheden beschreven voor passende huisvesting en de zorg en ondersteuning die ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.’

Een deel van de woningbouwopgave is de vraag naar geschikte ouderenwoningen. Die opgave bedraagt volgens het kabinet nog 290.000 tot aan 2030. Oorzaak daarvan is de dubbele vergrijzing, gepaard met het afnemende aantal zorgmedewerkers. 

Ouderen in een ‘studentenhuis’ 

Op de korte termijn is daar vooral inzet en samenwerking voor nodig, benadrukte De Jonge bij de ondertekening. ‘Daar willen we ouderen bij betrekken. Het is immers niet eenvoudig om op latere leeftijd nog te verhuizen.’

De Jonge prijst de nieuwe initiatieven die al zijn gerealiseerd, zoals het Samsamhuis in Zwolle. Dit appartementencomplex bevat appartementen voor alleenstaande 55-plussers, die buiten hun privévoorzieningen ook 'als een studentenhuis’ samenwonen. Ze delen een grote keuken, hobbykamer en een groot balkon.

De visie volgt uit de woondeals waarin werd afgesproken dat elke regio een woonzorgvisie opstelt. Dat West-Overijssel daar als eerste in slaagt, vindt gedeputeerde Liesbeth Grijsen logisch. ‘Het netwerk is sterk. Dat deze visie er ligt, is te danken aan alle betrokken partijen.’

‘Om de woningen te kunnen realiseren, moeten we iedereen aan boord hebben: marktpartijen zoals ontwikkelaars, maar ook beleggers, corporaties, zorgpartijen en overheden.’