Delft wil vasthouden aan zijn eerdere doelstelling dat er minimaal 10.000 extra banen op alle niveaus bijkomen, plus de daarbij behorende 100.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte. De uitbreiding is nodig omdat er steeds meer mensen in Delft wonen. 

‘Daarnaast willen we voorkomen dat Delft een stad wordt waar mensen alleen wonen maar niet kunnen werken’, schrijft wethouder Maaike Zwart van economie, duurzaamheid, werk en inkomen in het Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026. 

De afgelopen jaren nam de omvang van de bedrijfsruimte af. Dat wil Zwart stoppen. ‘We werken alleen bij uitzondering mee aan het omzetten van bedrijfsruimte voor andere doelen. Dat kan alleen wanneer de locatie op lange termijn niet geschikt is voor een economische functie. Uitgangspunt is dan dat het verlies aan bedrijfsruimte terugkomt op een andere plek in de stad.’  

Ook bij nieuwe ontwikkelingen neemt Zwart maatregelen. ‘Ten minste 10 procent van de nieuwe bouwprogramma’s in de woningbouw- en gebiedsontwikkelingen moet gekoppeld zijn aan economische activiteiten’. 

Kraamkamer innovatieve bedrijven

Het actieprogramma ondersteunt Delft als kraamkamer voor innovatieve bedrijven. Binnen het Innovatiedistrict Delft (IDD), vlak bij de binnenstad, werken deze bedrijven nauw samen met kennisinstellingen. 

Om die positie te behouden en verder te versterken is er ruimte nodig voor bedrijven om zich te vestigen of door te groeien, aldus Zwart. ‘Goede samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties is cruciaal. Binnen het Innovatiedistrict Delft vullen we dit concreet in.  

Ook de ontwikkelingen rondom de Biotech Campus op het DSM-terrein dragen bij aan het versterken van het kennisecosysteem, aldus Zwart. Naast het IDD richt Delft zich op een passende en efficiënte invulling van de bedrijfsruimte in het aangrenzende gebied Schieoevers.  

Om de innovatieve sector te ondersteunen, zet Delft zichzelf neer als een "living testing ground" voor innovaties die op de fieldlabs de eerste stap hebben gezet. 

Op regionaal niveau intensiveert de gemeente de samenwerking met BPH Business Park Haaglanden en het Woon-Werk Akkoord Haagse regio. Daaruit moeten nieuwe programma’s voortkomen die de werkgelegenheid in Delft versterken.