De woningen komen op nieuwbouwlocaties en in het stadscentrum. De gemeente heeft de plekken verdeeld tussen de verschillende woningcorporaties. Snelheid en het realiseren van grote aantallen woningen was de focus bij het maken van de productieafspraken, zegt Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen en Wonen.  

‘Met het ondertekenen van deze productieafspraken geven we een krachtig signaal af, namelijk dat we hier collectief iets aan willen doen. Door de komende jaren samen met de andere woningcorporaties ruim vierduizend nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen, hopen we de druk op de (sociale) woningmarkt enigszins te verlichten', zegt Regiomanager Kim Ronner.  

In Almere zijn meer dan 55.000 mensen op zoek naar een betaalbare sociale huurwoning, melden de corporaties. Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang van de bouw, willen corporaties, huurders en gemeente ervoor zorgen dat plannen niet blijven hangen en de woningen snel gebouwd worden.  

De productieafspraken zijn het eerste deel van de invulling van de Nationale Prestatieafspraken in Almere. De andere prestatieafspraken omtrent duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg en betaalbaarheid volgen waarschijnlijk dit najaar, laat woningcorporatie Ymere weten.  

De Nationale Prestatieafspraken is een jaarlijkse overeenkomst tussen woningcorporaties, huurderorganisaties en de betreffende gemeente. Hierin staan afspraken over het woonbeleid voor het volgende jaar.