Een kwart (24 procent) van de 1.038 ondervraagde huiseigenaren denkt te wonen in een overstromingsrisicogebied, terwijl dat in werkelijkheid geldt voor meer dan de helft (54 procent), blijkt uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

‘Het is duidelijk dat huiseigenaren beter geïnformeerd moeten worden over overstromingsrisico’s’, zegt belangenbehartiger Simon Vrijsen. 'Ten eerste over of je in een risicogebied woont, en ten tweede over welke maatregelen je kunt nemen.'

De meerderheid van de ondervraagden is wel bereid te investeren in preventie, maar volgens VEH veel huiseigenaren weten simpelweg niet welke maatregelen ze kunnen nemen. 

‘Door huiseigenaren beter te informeren en ze handelingsperspectief te bieden, kan de schade door overstromingen beperkt worden. En aangezien huiseigenaren zich niet kunnen verzekeren tegen zulke risico’s en dus voor de kosten opdraaien, kan dat hen ook een flinke financiële strop besparen.’

Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan de helft weet niet dat schade door overstromingen van primaire waterkeringen niet gedekt worden door hun inboedel- en opstalverzekering. 

‘Dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen de gevolgen van zulke overstromingen, is dan ook niet eerlijk. Zeker omdat overstromingsschade grote financiële gevolgen kan hebben.’

Verzekeraars en overheid zijn al langer bezig om verzekeren tegen alle soorten overstromingen mogelijk te maken, maar dat gaat moeizaam, zegt Vrijsen.