De visie van Tennet richt zich op de ontwikkeling van de Noordzee als energiebron en distributiecentrum voor de Europese energietransitie. Centraal in de visie staat de combinatie van grote windparken ver op zee en internationale stroomsnelwegen die middels een kunstmatig en centraal gelegen eiland met elkaar verbonden zijn. De Doggersbank (ten oosten van Noord-Engeland) lijkt door de hoeveelheid wind, de centrale ligging en relatief ondiep water te voldoen als geschikte locatie voor het eiland.

Goedkoper en meer wind

Windparken dicht bij de kust bieden op termijn te weinig mogelijkheden om de benodigde volumes wind op zee te kunnen ontwikkelen. Daarom moet volgens Tennet naar mogelijkheden verder op zee worden gekeken. Kostentechnisch is dat echter nadelig, doordat bouw- en onderhoudskosten van windparken ver op zee hoger zijn en energie via kostbare, individuele gelijkstroomverbindingen op de netten op land moet worden aangesloten. Door een eiland te bouwen met daaromheen op korte afstand windparken, krijgen windparken verder op zee (kosten)technisch de voordelen van wind aan de kust. Ook kan gebruik worden gemaakt van de veel goedkopere AC-aansluitingen (wisselstroom).

Samenwerking

De realisering van reductie van CO2-uitstoot moet voor een aanzienlijk deel van duurzame elektriciteitsproductie komen. Daarom zijn zonne- en windenergie op grote schaal noodzakelijk en dat is volgens Tennet niet te realiseren voor individuele lidstaten. Mel Kroon, CEO van Tennet: 'Het succes van de energietransitie hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin we in Europa tot een gecoördineerde, gezamenlijke inzet komen. Samenwerking tussen nationale overheden, toezichthouders, offshore (wind)industrie, nationale netbeheerders en natuur- en milieuorganisaties is voorwaardelijk voor het behalen van de Europese milieudoelstellingen.'

Onafhankelijk van de landsgrenzen

Kroon vervolgt: 'Het is van groot belang dat de zes Europese Noordzeelanden bereid zijn hun doelstellingen onafhankelijk te maken van de landsgrenzen, dus moet worden afgesproken dat de op zee opgewekte elektronen niet per se naar het eigen land worden getransporteerd.'

Tennet voert gesprekken met de EU en de lidstaten om te onderzoeken of de benodigde Europese samenwerking van de grond kan komen. Daarbij spelen wetgeving, regulering, doelstellingen en financiering een belangrijke rol.

Bron: Tennet