Het referendum is geldig bij een opkomst van 30 procent. In alle wijken, behalve één werd op 67 maart tegen de Nota Uitwerking parkeerregulering gestemd. De bureaus met de meeste tegenstemmers lagen in gebieden waar van betaald parkeren vooralsnog geen sprake is. 

De uitkomst van het referendum is een advies aan de gemeenteraad van Haarlem. De commissie Bestuur buigt zich op 21 maart over de uitslag, waarna de gemeenteraad op 28 maart een definitief besluit zal nemen over het wel of niet invoeren van de nota. 

Over het referendum is lang gesoebat. Op 30 maart vorig jaar besloot de gemeenteraad in elf wijken betaald parkeren in te voeren. Daarop werd bezwaar gemaakt en een verzoek voor een referendum ingesteld. Dat wees de gemeenteraad af, maar op advies van de bezwarencommissie besloot de gemeenteraad het referendum alsnog toe te kennen. 

Haarlem had subsidie beschikbaar gesteld voor een campagne over het referendum. Van de verleende subsidies valt 1 aanvraag in de categorie ‘voor’, 3 aanvragen in de categorie ‘tegen’ en 10 aanvragen in de categorie ‘neutraal’. 

Draagvlakonderzoek niet nodig 

De nota waarover is gestemd is een aanvulling op het al bestaande beleid voor parkeren van gemeente Haarlem. Zo kan de gemeente in gebieden met een hoge parkeerdruk betaald parkeren invoeren zonder draagvlakonderzoek. 

Er zijn nu al wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 85 procent en daar zou de gemeente volgens de nota direct betaald parkeren in kunnen voeren. Verder staat in de nota dat het aantal parkeervergunningen kan worden gemaximaliseerd. 

De uitslag lijkt op het referendum in Amersfoort. Daar wees 74 procent van de stemmers een parkeerplan af. Desondanks stemde de gemeenteraad alsnog met het omstreden voorstel in. Wel werden de plannen voor sommige wijken uitgesteld en zouden de kosten voor parkeervergunningen worden verlaagd.