Architecten kennen de slimme oplossingen op het gebied van wonen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving, stelt de BNA. De beroepsgroep wil helpen het grondstoffenverbruik en de CO2-uitstoot in de bouwsector te verlagen en te zorgen voor een duurzame en inclusieve inrichting van Nederland. 

De architecten kunnen dat niet alleen. Voor het behalen van deze doelen is samenwerking nodig en de beroepsgroep roept daarom opdrachtgevers, ketenpartners, bedrijven en overheden op om deze doelen te onderschrijven. 

In de interactieve position paper gaan de architecten in op de voorwaarden om de doelen te behalen. Zo moeten overheden een duidelijke visie neerleggen voor duurzame omgevingskwaliteit en ook de regie houden om die visie te verwezenlijken.  

Dat kan onder meer door de normen aan te scherpen, aldus de BNA. Waarbij handhaving een belangrijke factor is. 

Ontwerpen onderzoek 

Architecten moeten ruimte krijgen voor ontwerpend onderzoek voor het vinden van oplossingsrichtingen voor complexe meervoudige thema’s, aldus BNA. Denk daarbij aan de stikstofcrisis, stijgende waterspiegels en steeds extremere weersomstandigheden.  

Gebouworiëntatie, zonwering, waterbuffering en begroeiing zijn enkele middelen die architecten volgens de BNA kunnen inzetten om tot een antwoord te komen op de complexe meervoudige thema’s. 

Verder stelt de branchevereniging dat hergebruik de regel moet zijn en carbon-based als het nieuwe normaal moet worden beschouwd. Denk daarbij aan het hergebruiken van een bestaande gebouwstructuur in plaats van nieuwbouw en het inzetten van CO2-budgetten.  

Onderzoek softwaremarkt 

Digitale modellen moeten daarbij helpen, aldus BNA, maar dan moet de softwaremarkt wel verbeteren. Er is sprake van gebrek aan concurrentie, hoge tarieven en achterblijvende productprestaties in de softwaremarkt. De overheid zou hiernaar onderzoek moeten doen. 

Ten slotte stelt de BNA dat de duurzame ambities geen luxeproduct mag worden. ‘Daarom pleiten wij ervoor om in de verduurzamingsambitie van een gebouw, wijk of gebied, ook sociaalmaatschappelijke ambities mee te nemen.’ 

Overheden zouden architecten daarom veel eerder in de planvorming moeten betrekken, bijvoorbeeld voor laagdrempelige competities of consultatie. 

De BNA heeft als drijfveer om de kracht van architectuur voor de leefomgeving te bevorderen. De organisatie vertegenwoordigt ruim 60 procent van de werknemers in de architectenbranche.