De nieuwe publieke laadpalen moeten helpen tegen het netcongestieprobleem. Ze maken gebruik van ‘slim laden’, waarbij het laadmoment automatisch wordt verschoven naar een rustiger tijdstip op het elektriciteitsnet of wanneer er veel groene stroom wordt opgewekt, aldus de provincie Noord-Holland. 

Een aangesloten auto wordt dan vooral ‘s nachts opgeladen. Dat is in lijn met het eerder gegeven advies van netbeheerder Stedin.  

De laadpalen worden niet zomaar geplaatst. Er zijn twee verschillende aanleidingen om een laadpaal te plaatsen: bij een verzoek van eigenaren van een elektrische auto en als de huidige laadpalen in de buurt drukbezet zijn.

De provincie verwacht dat de groei van elektrische auto's doorgaat en is daarop voorbereid met deze toename van publieke laadpalen, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. 

De aanbesteding komt van projectbureau MRA-Elektrisch. Dit is een samenwerkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Het voornaamste doel van deze samenwerking is om elektrisch vervoer te stimuleren en daarmee beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren.  

De aanbesteding loopt voor vier jaar en wordt uitgevoerd in 74 gemeenten.