Rondom het stationsplein komt een mix van commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn vooral gepland in de plinten van de gebouwen. In totaal gaat het om circa 1.700 vierkante meter aan gemengd milieu, zegt AM. 

Daaromheen ontstaan vier hoeven, bestaande uit woongebouwen van drie tot vier lagen hoog. De 250 tot 300 woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen. Elke hoeve bestaat uit vier tot vijf verschil­lende, kleinschalige woongebouwen, die los van elkaar in het doorlopende natuurlandschap zijn gepositioneerd.  

Samen vormen ze een intieme leefgemeenschap met elk een collectieve tuin met een eigen identiteit en architectonische uitstraling. In deze omvangrijke groene omgeving kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten.  

Er is speciale aandacht voor duurzaamheid, het gebied wordt natuurinclusief, wat volgens AM twee voordelen heeft: het zorgt voor verbetering van het welzijn van de buurtbewoners en de biodiversiteit gaat omhoog. 

De woningen gaan deels bestaan uit biobased materiaal, bij de woningen rondom het stationsplein gaat het om een biobased draagstructuur en om het gebruik van gerecycled materiaal voor de gevels.  

Verder loopt er een groenstructuur van parken en gemeenschappelijke binnentuinen door het hele gebied. Stationsplein, omliggende buurten en hoeves worden zo verbonden.  

‘De visie die AM heeft ontwikkeld past in de tijdsgeest van schaarse ruimte, de woningbouw- en klimaatopgave’, aldus Ani Zaliyan, wethouder Heemskerk.