De Rli adviseerde het kabinet twee weken terug om te komen met een samenhangende aanpak voor funderingsschade. De ministeries van BZK, I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën pakken deze handschoen nu gezamenlijk op, valt te lezen in een nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

De basis van de nationale aanpak funderingsproblematiek bestaat uit vier pijlers: 

  1. Het intensiveren van kennisontwikkeling, innovatie en onderzoek en het bieden van meer ondersteuning aan gemeenten en woningcorporaties. Dit moet onder andere gebeuren via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen; 
  2. Het inzetten van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in heel Nederland. En daarnaast het op een rijtje zetten van de verschillende beleidsopties voor ondersteuning van individuele en collectieve ondersteuning (publiek en privaat).  
  3. Het opschalen van bestaande trajecten voor preventie, zoals het programma Bodem en ondergrond.
  4. Meer en slimmer gebruik maken van bestaande trajecten in de bouwsector voor opschaling en innovatie rond funderingsonderzoek en funderingsherstel.  

De Rli gaf in hun advies vijf aanbevelingen voor een nationale aanpak aan de overheid, waarbij het verbeteren van de beschikbaarheid van risico-informatie over funderingsschade voorop stond 

Het kabinet geeft in het nieuwsbericht echter wel aan dat de bal niet alleen bij de overheden ligt; gebouweigenaren en partijen uit de financiële sector en de bouwsector staan ook aan zet.  

Op lokaal niveau worden al oplossingen ontwikkeld voor de funderingsproblematiek, zoals in Rotterdam, Schiedam en Zaanstad. Ook provincies werken aan perspectief. 

Op een definitief besluit over de nationale aanpak en de kosten moet nog even gewacht worden, dat is aan het nieuwe kabinet.