Om snel tijdelijke woningen te realiseren, sloegen de gemeente Hilversum en de corporaties de Alliantie, G&O en Dudok Wonen, hiervoor de handen ineen.  Met de woningen moet ruimte gecreëerd worden op de lokale woningmarkt.  

De gemeente is als eerste aan zet om het terrein bouw- en woonrijp te maken. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. De bouw, het beheer en de exploitatie van de studio’s en appartementen is voor de woningcorporaties zelf. 

De flexwoningen moeten medio 2025 worden opgeleverd en het terrein is maximaal 15 jaar beschikbaar voor deze tijdelijke woningen. Wat er daarna met de woningen wordt gedaan, moeten de partijen nog besluiten.  

Twee opties staan centraal: het verplaatsen van de woningen naar een andere locatie of het opnemen van de woningen in meer structurele plannen voor het Circusterrein.  

Al eerder gaf gemeente Hilversum aan versneld 400 flexwoningen te willen bouwen op het voormalige Circusterrein. Binnen negen maanden is nu een voorlopig plan ontworpen en is het wachten geblazen op het definitieve ontwerp.  

Het terrein van de 400 flexwoningen is onderwerp van een meerjarig binnenstedelijk ontwikkeling. Het doel is uiteindelijk om een woon-werkgebied van het Circusterrein te maken.