Rijnpark moet een gemengde, diverse en inclusieve wijk worden met een groot deel sociale huur en betaalbare koop. Er komen ook 750 tot 800 plekken voor de permanente opvang van vluchtelingen. In het gebied liggen nu al boten voor vluchtelingenopvang. 

Rijnpark wordt in 2 fasen ontwikkeld. Volgens plan wordt de eerste fase opgeleverd rond 2030, de 2e fase wordt gebouwd tussen 2030 en 2040. Dan gaat het om de bedrijven in het gebied.  

De stad ziet in Rijnpark graag een breed scala aan voorzieningen en bedrijvigheid en er wordt gedacht over een nieuw stadspark en groene inrichting van de wijk. De nieuwe wijk moet aansluiten op bestaande, omliggende wijken, die van de ontwikkelingen moeten profiteren. 

'Het is onze ambitie om de wooncrisis op te lossen door veel betaalbare woningen te bouwen. Rijnpark in Arnhem-Oost is daar een heel geschikte plek voor’, zegt Paul Smeulders, wethouder Wonen en Vluchtelingen. 

‘Een compleet nieuw stadsdeel bouwen is een gigantische opgave. We zijn er nog lang niet, maar met deze gebiedsvisie zijn we wel op de goede weg.’ 

Bedrijven mogen terugkomen 

Bedrijven die nu een plek hebben in het gebied, krijgen voorrang om terug te keren, mits ze passen binnen de ontwikkelingsvisie van de wijk. Dat lijkt mogelijk voor veel bedrijven: in het gebied zijn geen zware industrieën gevestigd. 

De economische ruimte wordt verder ingevuld door bedrijven die volgens het stadsbestuur iets toevoegen aan Arnhem. Dan gaat het om creatieve ondernemers, lokaal midden- en kleinbedrijven, detailhandel en horeca.  

In juni vorig jaar bracht de gemeente bewoners, toekomstige bewoners, buren, Arnhemse organisaties en bedrijven al bij elkaar. De ambitie van het stadsbestuur is om een community op te richten, die als sparring partner van de gemeente moet optreden. 

Fietsers en voetgangers 

‘We hebben de kans om vanaf het begin goed na te denken over hoe we Rijnpark bereikbaar houden, met behoud van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Dus waar het kan voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer’, zegt wethouder Nermina Kundic, van duurzame mobiliteit en economie. 

In het plan staat de fietsbrug naar Malburgen om Arnhem-Zuid en Noord nog beter met elkaar te verbinden, zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk. 

Water en bodem sturend 

Het beoogde transformatiegebied ligt pal naast de Rijn. Het oorspronkelijke broek- en uiterwaardenlandschap heeft zich volgens de stad de afgelopen 150 jaar ontwikkeld als industrielandschap. In die tijd is het gebied flink opgehoogd. 

Water en bodem sturend is een van de kernwaarden die de gemeente op het gebied heeft gelegd. In Rijnpark wordt gewerkt met een (zo veel mogelijk) gesloten grondbalans en regenwater moet in de wijk zelf worden gebruikt, onder meer door hergebruik in toiletten. 

Om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor groen, heeft het stadsbestuur de ambitie om activiteiten in de ondergond en bovengrond goed af te stemmen. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem heeft het gebied tijdens het hoge water afgelopen periode geen overlast ervaren. Het gebied grenst aan een doodlopend stukje water waar geen stuwing te verwachten is. 

Gebiedsvisie naar de gemeenteraad 

De gebiedsvisie Rijnpark is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van Spoorzone Arnhem-Oost. De gemeenteraad is al akkoord met het gebiedsprogramma. Het is nog niet bekend wanneer de raad zich over de visie gaat buigen.

De plannen zijn tot stand gekomen na gesprekken met onder andere omwonenden, omliggende bedrijven, grondeigenaren, gebruikers en woningcorporaties.  

Mede omdat Arnhem-Oost een van de zeventien NOVEX-gebieden is die het Rijk heeft aangewezen, is inmiddels meer dan 100 miljoen euro toegezegd om de plannen voor de spoorzone te realiseren.