‘Woningbouw is mensenwerk’, zegt gedeputeerde Dirk Vreugdenhil. ‘We hebben meer vakmensen nodig om de woningbouw te versnellen. Vakmensen in de bouw en vakmensen bij gemeenten.’ 

‘Zonder goed opgeleide woonambtenaren loopt de vergunningverlening vertraging op en komt de woningbouw stil te liggen’, aldus Vreugdenhil. 

Onderzoek van de provincie Gelderland wijst uit dat er ruim tweehonderd ambtenaren extra nodig zijn om de Gelderlandse woondoelen te halen. De bouwopgave in Gelderland behelst 100.000 woningen.  

Gelderlandse gemeenten, net als veel gemeenten in andere provincies, hebben de extra woningbouwambtenaren nodig voor vergunningverlening, inspraak, planvoorbereiding en onderhandelingen met projectontwikkelaars. 

Jaarlijks 100 nieuwe ambtenaren 

Het ontwikkelprogramma moet zorgen voor jaarlijks honderd(zij-)instromers bij Gelderse gemeenten. Woensdag startte een eerste lichting van vijftien zij-instromers. In september 2024 start er weer een nieuwe lichting met trainees.  

Zij hebben een achtergrond in het bedrijfsleven of komen van instanties die werken met de overheid, zoals de GGD of het onderwijs. De zij-instromers gaan aan de slag bij gemeenten in verschillende functies, wel allemaal op het gebied van ruimte en wonen. 

Vanuit het Actieplan Wonen zet de provincie 1,4 miljoen euro in voor de opleiding van de zij-instromers. Het programma wordt uitgevoerd door Werken in Gelderland: een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties met als doel de loopbaanmogelijkheden bij de Gelderse overheden te versterken.