Uit onderzoeken en gesprekken met betrokken partijen blijkt volgens de gemeente dat woningbouw in de spoorzone op sommige locaties, waaronder bedrijventerrein Business Docks op gespannen voet staat met de huidige economische activiteiten.  

Dat geldt ook voor de gewenste doorontwikkeling van de Zeehaven Beverwijk en andere zakelijke en regionale ambities. 

In 2021 gaf de gemeenteraad van Beverwijk nog groen licht voor het plan om de spoorzone te transformeren tot een duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen.  

Ambitie was dat in 2040 in het gebied uiteindelijk ongeveer tienduizend woningen zouden zijn gerealiseerd, gecombineerd met vijfduizend extra arbeidsplaatsen.  

Ruimte voor ondernemers 

Dat plan stelt de gemeente Beverwijk nu bij met het voornemen om op bedrijventerrein Business Docks extra ruimte te bieden voor werk en ondernemerschap. 

 ‘Voor de ambitie van vijfduizend extra arbeidsplaatsen moeten we voldoende ruimte behouden voor ondernemers om te kunnen ondernemen en verduurzamen. Dit vraagt om heldere kaders waar we wel en geen woningen willen toevoegen’, schrijft wethouder Ali Bal (ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouw) in een memo aan de raad. 

De woningbouw in de spoorzone is nu gepland aan de Stadskant en twee deelgebieden. De gemeente zet een streep door de woningbouwplannen in en rond de haven. ‘In deze gebieden blijft de focus volledig op het versterken van werk en ondernemerschap’, aldus de wethouder.