Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie gaan opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Ook de weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken & sluiscomplexen en bij vaarwegen, en door het omzetten van gemaaid bermgras in groen gas.

Infrastructuur van de toekomst

Minister Schultz: 'De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur staat wereldwijd in de top drie. Het is belangrijk dat we werken aan de infrastructuur van de toekomst. Innovaties bieden volop mogelijkheden om de infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. Het levert niet alleen een goede doorstroming op de wegen op, maar ook een mooi en leefbaar land. Bovendien boren we nieuwe markten aan voor bedrijven met innovatieve oplossingen.'

Sluisdeuren wekken energie op

Onderdeel van de plannen is het energieneutraal functioneren van nieuw aan te leggen bruggen of sluizen. Na de Ramspolbrug bij Kampen – voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren – worden bijvoorbeeld ook de Beatrixsluis bij Nieuwegein en de sluis bij Terneuzen energieneutraal. De energie wordt opgewekt bij het bewegen van de sluisdeuren.

Het traject van de A6 bij Almere dat tussen 2017 en 2020 wordt verbreed, wordt tevens energieneutraal. In de buurt van het wegtraject worden zonnepalen geplaatst die net zoveel energie leveren als nodig is voor de verlichting en het verkeersmanagementsysteem op de weg.

Inductie via de weg

Rijkswaterstaat gaat daarnaast samen met de markt nieuwe contracten ontwikkelen om zo met aannemers de toepassing van duurzame innovaties voor energieneutrale infrastructuur te stimuleren. De wegbeheerder werkt aan ontwikkeling van asfalt met minder rolweerstand dat bijdraagt aan een lager brandstofverbruik en kijkt naar de mogelijkheden om in Nederland energieopwekkende wegen aan te leggen. Het gaat daarbij om het opladen van elektrische voertuigen via inductie terwijl ze stilstaan of over de weg rijden.