Daarnaast wordt er tussen 2026 en 2060 ruimte in de stad gecreëerd om gefaseerd tweehonderd verplaatsbare sociale huurwoningen te plaatsen. Het gaat om woningen die vanwege een tijdelijke vergunning elders zijn geplaatst, daar niet kunnen blijven en nu naar Enschede verplaatsen.

Het gaat om een overeenkomst met het Rijk en vijf woningcorporaties: SJHT, Vechtdal Wonen, Domijn, Ons Huis en De Woonplaats. In ruil voor deelname aan dit project ontvangt Enschede een financiële bijdrage van het Rijk van 8.600.000 euro.

Voor de woningen worden locaties gekozen die toch al ontwikkeld worden voor woningbouw. ‘Deze overeenkomst, met een looptijd tot 2060, biedt flexibiliteit voor aanpassingen in geval van veranderende vraag en aanbod op de woningmarkt', aldus Gemeente Enschede.’

Het beheer van de woningen wordt opgepakt door de Enschedese woningbouwcorporaties.

Het doel van een Host City is om de betaalbare woningbouw te versnellen, een stroom van verplaatsbare woningen op gang te brengen en modulaire fabrieksmatige productie te stimuleren.

‘Enschede zet met het Host City concept een belangrijke stap in de richting van innovatieve en duurzame woningbouw, waarbij betaalbaarheid en flexibiliteit centraal staan', zegt wethouder Jeroen Diepemaat. ‘Het is geweldig om te zien dat naast het Rijk ook alle lokale woningcorporaties zich committeren aan dit initiatief.