Vanzelfsprekend moet daardoor veel meer sociale huur gebouwd worden, zegt hij. Dit zou een nog grotere klus voor corporaties betekenen bovenop de bestaande uitdagingen, zoals de financiering van de al afgesproken nieuw te bouwen woningen.

Ook spreekt de ‘Special Rapporteur on Adequate Housing’ woningcorporaties aan om samen met gemeenten meer transparant te handelen naar de bewoners en meer verantwoording af te leggen.

'Wet recht op passende huisvesting'

Naast de bredere toegang tot sociale huur, stelt de Amerikaanse hoogleraar in het rapport ook een wetsverandering voor. Het gaat om het recht op passende huisvesting in de wet te benoemen als plicht van de staat. Dit zou garanderen dat niemand meer uit zijn huis kan worden gezet als er nog geen adequate alternatieve huisvesting beschikbaar is, en altijd pas na uitspraak van de rechter. 

Volgens de rapporteur vraagt dat om een wijziging van artikel 22.2 van de Grondwet. 

Ook oppert Rajagopa het idee voor een apart Ministerie voor Volkshuisvesting. Die zou de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor alle woonrechten. 

Dit ministerie kan volgens de VN-rapporteur zorg dragen voor onder meer de preventie van dakloosheid, het zorgen voor duurzame bouw en het huisvesten van asielzoekers en vluchtelingen. In de huidige situatie is deze portefeuille gebundeld met ruimtelijke ordening.

De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de VN, Paul Bekkers, zegt volgens de NOS dat Nederland de aanbevelingen ter harte neemt, al is hij kritisch op sommige voorstellen. Zo is er al een Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en is het aanpassen van de Grondwet wel erg ingrijpend.

Het rapport is gebaseerd op ervaringen en gesprekken van Rajagopa tijdens zijn bezoek in Nederland van 11 tot 21 december. Toen gaf hij al een korte verklaring over zijn indrukken. Hij herhaalde in zijn eindrapport dat de problemen op de woningmarkt komen, doordat te veel aan de markt is overgelaten. De oorzaak is niet, zoals vaak wordt gedacht, migratie, stelt hij.