Wethouder Ronald Schneider van Stedelijke ontwikkeling & Integratie ondertekende op 8 juni het convenant 'Aanpak Kantoren Rotterdam 2016-2020'. Zo'n 35 vastgoedpartijen volgden zijn voorbeeld. 'De afgelopen jaren is ruim 300.000 m² aan leegstaande kantoren in Rotterdam getransformeerd, maar nog steeds hebben we te maken met een kantorenleegstand van 19 procent. Dat percentage ligt 3 procent hoger dan in de rest van Nederland en moet dus drastisch naar beneden. In de komende 5 jaar zijn er plannen om meer dan 100.000 m² te transformeren, maar dat is niet genoeg. Daarom maken we met marktpartijen afspraken om de omvang van incourante kantoorruimte sneller te verminderen', aldus Schneider.

Gebiedsgerichte aanpak

In het convenant krijgen kansrijke en kansarme gebieden een eigen, gebiedsgerichte aanpak. Dit is een groot verschil met de afgelopen vier jaar, waarbij vooral naar afzonderlijke objecten werd gekeken. Jean-Paul van Wijk van Bestran Vastgoed BV is een van de ondertekenaars. 'De nieuwe aanpak vraagt om nauwe samenwerking tussen de markt en de gemeente. Als marktpartij zijn wij primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstructurering en herontwikkeling, de transformatie of de sloop van onze leegstaande kantoren. De gemeente faciliteert ons hierbij. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van project- en procesmanagement', aldus Van Wijk.