De gevolgen van warmteoverlast zijn vooral voelbaar in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (51 procent van de inwoners) en in het Oosten van Nederland (52 procent), terwijl wateroverlast door extreme regen voornamelijk voorkomt in het Zuiden van Nederland (40 procent). 

‘Steeds meer Nederlanders worden geconfronteerd met de schadelijke effecten van klimaatverandering', zegt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek. ‘De huidige situatie vraagt zowel om onze aandacht, als om één heldere oplossing. Door vaker te kiezen voor groen in plaats van tegels, leveren we samen een bijdrage aan een leefbare toekomst, waarbij we de gevolgen van hittestress en wateroverlast hopelijk zoveel mogelijk beperken.’

Tuinen vol tegels

Nederlanders spreken zichzelf wel tegen in hoe zij met hun eigen tuin- of balkon omgaan. Ondanks dat steeds meer Nederlanders te maken krijgen met water- en warmteoverlast, heeft nog altijd een kwart van alle ondervraagden een volledig versteende tuin. 

Daarbij heeft 45 procent van alle respondenten het afgelopen jaar zijn tuin of balkon vergroend om bij te dragen aan een beter klimaat. Een jaar geleden gold dit nog voor 49 procent van alle respondenten. 

Het aandeel ‘vergroeners’ is daarmee kleiner dan het aandeel dat wel zegt dat een groenere tuin bijdraagt aan een beter klimaat én een gezonde(re) leefomgeving: negen op de tien Nederlanders.

Van Dijk: ‘Volledig versteende tuinen laten minder goed water door en geven daarnaast veel meer warmte af dan tuinen met gras, planten, bloemen en bomen. Zeker voor steden en dorpen, waar de warmte gemakkelijker tussen de gebouwen blijft hangen, kan het vergroenen van tuinen en balkons al snel een groot verschil maken.’ 

Tegen de tegeltax

Nederlandse tuin- en balkonbezitters vinden, net als in een eerder onderzoek van Multiscope, dat de bal wat betreft hittestress en wateroverlast bij het Rijk ligt. Daarnaast zijn nog altijd zes op de tien respondenten fel tegen een verplichte tegeltax.

Opvallend genoeg zijn Nederlanders met een modaal tot twee keer modaal inkomen de grootste tegenstanders van een belasting op tegels in de tuin (63 procent), meldt Multiscope. 

Ook Van Dijk is geen fan: ‘Een tegeltax is wat mij betreft niet een magische oplossing voor het grotere probleem.’ Wel roept hij tuin- en balkonbezitters op om de verantwoordelijkheid niet alleen in handen van de overheid te leggen. 

‘Het is aan iedereen: de overheid én de samenleving om door te pakken en onze leefomgeving stap-voor-stap te vergroenen en te werken aan een betere biodiversiteit. Het is mij om het even of dat gebeurt door tegels te wippen, plantsoenen aan te planten of bestrating te belasten. Het belangrijkste is dat we met zijn allen de handen uit de mouwen steken voor een groenere toekomst.’